Zde může být vaše reklama.

Potvrdila mluvčí UP Poslanec Ondráček z KSČM ve své disertační práci opisoval

Poslanec Ondráček z KSČM ve své disertační práci opisoval

foto: Facebook Zdeňka Ondráčka

08. 11. 2019 - 11:25

Zdeněk Ondráček, poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy, podváděl během své disertační práce, kterou obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci před osmi lety. Odebrání titulu mu ale nehrozí, to jde pouze tři po absolutoriu. Informaci o tom, že se Ondráček dopustil během psaní své práce podvodu, potvrdila mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

"Zdeněk Ondráček ve své disertaci Násilí jako sociálně patologický jev v rodině porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více, než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí," vysvětlila důvody toho, proč lze Ondráčkovu práci považovat za plagiát, mluvčí univerzity.

"Na základě tohoto nálezu lze konstatovat, že Zdeněk Ondráček porušil zásady a zvyklosti tvůrčí vědecké práce, jak jsou v současné době definovány v Etickém kodexu zaměstnanců a studentů UP. Zejména porušil ustanovení části III Zásady pro tvůrčí činnost, odstavce 1, 7, 9 a 10. A to tím, že necitoval některé použité zdroje, některé zdroje nesprávně citoval a teoretická část je kompilací dříve publikovaných poznatků. Vzhledem k tomu, že Zdeněk Ondráček není v současné době členem akademické obce UP, nemůže být dán podnět k projednání tohoto případu Etickou komisí rektora UP, ani zahájeno disciplinární řízení. A protože disertační práci obhájil již v roce 2011, nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby," doplnila.

Poslanec se zatím k informacím z univerzity nevyjádřil, na začátku října ale k problému uvedl, že se v případě plagiátorství různých prací jedná v poslední době o oblíbené téma, ale že čekal, že bude obviněný spíš z pedofílie, či znásilnění.

Další články