Zde může být vaše reklama.

162 milionů. Stavba kanalizace v Přerově může začít

162 milionů. Stavba kanalizace v Přerově může začít

foto: archív

18. 08. 2019 - 06:00

Sto šedesát dva milionů korun. Tolik bude stát několik staveb, které přinesou kanalizaci do přerovské místní části Čekyně, do obcí na Lipnicku v trase Dolní Újezd-Skoky-Staměřice a do hranické místní části Lhotka. Poklepáním základního kamene v blízkosti budoucí čističky odpadních vod v Čekyni byla dnes celá akce slavnostně spuštěna. Na Přerovsku a Lipnicku se bude kanalizace budovat 18 měsíců, na Hranicku pak rok.

Investorem stavby, která se skládá ze tří částí, je společnost Vodovody a kanalizace Přerov. „V první části se dočkáme vybudování splaškové kanalizace v naší místní části Čekyně. Ta je tvořena kanalizací v celkové délce 5796 metrů a stavbou čističky odpadních vod, která bude v budoucnu čistit také odpadní vody z místní části Penčice a blízkých obcí Lhotka a Zábeštní Lhota,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský.

Druhá část stavby se bude soustředit na kanalizace obce na Lipnicku - Dolního Újezdu a jejích místních částí Skoky a Staměřice. „V Dolním Újezdu je už v části obce provozována kanalizace, jejíž součástí je i čerpací stanice a výtlačné potrubí, které dopravuje splaškové vody do Lipníku nad Bečvou. Nová splašková kanalizace bude logicky navazovat na tu stávající. Budovat se bude v délce 6075 metrů a její součástí je i stavba tří separačních čerpacích stanic,“ uvedl Michal Zácha - náměstek přerovského primátora, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov.

Třetí stavba se dotýká Hranicka – a řeší odkanalizování místní části Lhotka a vybudování čističky odpadních vod. Kanalizace tu bude vedena v délce 990 metrů.

Na celé akci spolupracovaly se společností Vodovody a kanalizace města Přerov a Hranice – a obec Dolní Újezd. Města s obcí zajistily projektovou přípravu a na VaK převedly práva ze stavebních povolení.  Společnost VaK pak požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí, která se předpokládá ve výši 91 milionů korun. 

Další články