Zde může být vaše reklama.

Lověšice čeká oprava silnice a chodníků, místní si přispějí

Lověšice čeká oprava silnice a chodníků, místní si přispějí

foto: archiv

14. 08. 2019 - 19:02

Ještě letos se v Lověšicích začne s opravou silnice, přilehlých sjezdů k domům, chodníků a kontejnerových stání v ulici U Parku, která je návsí této místní části. Rekonstrukce přijde na necelých 7 milionů 400 tisíc korun, náklady ale nezůstanou jen na bedrech města. Lověšičtí se totiž rozhodli, že část nákladů ponesou sami.

„Z peněz, které od města Přerova dostávají všechny místní části takzvaně „na hlavu“ – kdy za každého obyvatele s trvalým pobytem získají 1300 korun -  jsme si na tuto opravu našetřili milion 366 tisíc korun,“ řekla předsedkyně místního výboru v Lověšicích Eva Hrutkaiová.
Komunikace, kterou čeká oprava, je dlouhá 263 metrů. „Je ve velmi špatném stavu, vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu. Její oprava bude spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev a ve vybudování nového asfaltobetonového krytu,“ nastínila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu. Připomněla i to, že stavbou se rovněž upraví poloměry nájezdových oblouků – a to kvůli nutnému zúžení jízdního pruhu na místní komunikaci a jejího zjednosměrnění.  „A nové budou i uliční vpusti, ty budou napojeny novými přípojkami do stávající dešťové kanalizace,“ doplnila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.
Se započetím stavby se počítá ještě letos na podzim, s ukončením pak v roce 2020.
Lověšice leží 5 kilometrů na jih od Přerova, aktuálně v této místní části žije 533 lidí. Občané se dohodli, že část peněz, které dostávají od města, částečně využijí na opravu komunikací v ulici U Parku (na snímku). Místní části si mohou o využití finančních prostředků spolurozhodovat podle svých priorit. V Žeravicích se například letos rozhodli, že si přispějí z peněz „na hlavu“ na prodejnu potravin, která byla ztrátová.

Další články