Zde může být vaše reklama.

Nové startovací byty Nabídka obecního bydlení v Přerově se rozšiřuje

Nabídka obecního bydlení v Přerově se rozšiřuje

foto: prerov.eu

03. 09. 2022 - 11:39

Město Přerov rozšiřuje nabídku obecního bydlení o startovací byty s cílem podpořit mladé lidi na začátku samostatného života a začátku pracovní kariéry. Radní města schválili pravidla k uzavírání nájemních smluv ke startovacím bytům, která jsou platná od 1. září.

„Startovací byty jsou ideálním řešením bydlení pro mladé lidi. Nízký nájem jim umožní dosáhnout na plnohodnotné bydlení a zároveň si našetřit finance do budoucna. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí velmi vysoké, je po tomto typu bydlení poptávka,“ říká náměstek primátora Petr Kouba.

Z bytového fondu ve vlastnictví města jsou nově vyčleněny dva startovací byty, které jsou určeny jako bydlení pro mladé rodiny, páry či jednotlivce. Oba byty jsou velikosti 2+1 a nachází se na adresách Kopaniny a Jižní čtvrť. „V nejbližší době budou na webových stránkách města v sekci realitní web zveřejněny tyto byty v nabídce a zájemci si budou moci podávat žádosti o uzavření nájemní smlouvy,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

Žadatelem o startovací byt může být osoba do 30 let včetně, v případě žadatelů partnerů nebo manželů nesmí přesáhnout součet jejich věku 60 let. Žadatel také nemůže vlastnit nemovitost, kterou by mohl užívat k bydlení. Podmínkou je rovněž účast žadatele na trhu práce nepřetržitě po dobu alespoň šesti měsíců před podáním žádosti.

Doba nájmu bude časově omezena na dobu určitou, nejvýše na tři roky s možností prodloužení vždy maximálně o jeden rok. Výše nájemného bude činit 70 korun za metr čtverečný, respektive 80 korun za metr čtverečný v případě prodloužení nájemní smlouvy. Náměstek Kouba na závěr dodává: „Věřím, že první nájemci v kategorii startovacích obecních bytů už budou moci oslavit konec roku v novém bytě.“

Další články