Dnes:20°C

Zítra:23°C

Středa 3.6. Tamara
Menu

Univerzita: Stavba přehrady Skalička ohrožuje vzácný hmyz

Univerzita: Stavba přehrady Skalička ohrožuje vzácný hmyz

foto: archiv

04. 09. 2019 - 11:00

Vodní dílo Skalička, které má vzniknout na toku řeky Bečvy nedaleko stejnojmenné obce, by podle odborníků mohlo zničit místní biodiverzitu. Entomologové, kteří zde v letech 2016 až 2018 provedli základní průzkum brouků a dvoukřídlého hmyzu, zjistili, že pokud by došlo k výstavbě vodního díla, celé biologicky unikátní prostředí by nenávratně zaniklo a s ním i všechny ohrožené druhy hmyzu. Podrobné výsledky průzkumu, na němž se podílel i Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty, byly publikovány v odborném časopise Acta Carpathica Occidentalis.

„Že by území Skaličky z hlediska výskytu hmyzu mohlo být zajímavé, jsme na začátku průzkumu tušili, výsledky však předčily očekávání a doslova nám vyrazily dech. Vzácní a ohrožení brouci žijí na Skaličce všude, ve vodě, na březích i v mrtvém dřevě,“ uvedl Ondřej Konvička z Entomologického ústavu Akademie věd ČR. „V celé České republice můžete nalézt snad jen dvě nebo tři srovnatelné lokality,“ dodal předseda Východomoravské pobočky České společnosti entomologické Dušan Trávníček.

Během dvouletého výzkumu zaznamenali pracovníci České společnosti entomologické 391 druhů brouků a 82 much vrtalek (1-6 mm velké mušky, jejichž larvy se vyvíjí v listech a stoncích rostlin). Z tohoto počtu figuruje 64 druhů brouků v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých. Šest z nich je dokonce zařazeno mezi kriticky ohrožené, jsou tedy bezprostředně vystaveni riziku vyhynutí. Jako příklad mohou sloužit brouci nosatec Microon sahlbergi nebo střevlíček Bembidion ruficolle, kteří se již na jiné lokalitě po celé Moravě nevyskytují. Uvedený střevlíček navíc díky úpravě a regulaci povodí již vyhynul na většině míst střední Evropy. „Tento zhruba 4 mm velký brouk totiž k životu potřebuje zachovalý říční tok se štěrkovými lavicemi (nánosy štěrku a písku při břehu toku), které mu nabízí právě tato konkrétní lokalita. Moucha vrtalka Ophiomyia disordens zde pak byla dokonce objevena jako nový druh pro území České republiky a Skalička je tak jediným místem v České republice, kde se vyskytuje,“ objasnil Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty.

„Dosavadní počet zjištěných druhů hmyzu však rozhodně není konečný. Lze oprávněně předpokládat, že při dalších průzkumech bude nalezena řada dalších, dosud neobjevených druhů,“ podotkl Dušan Trávníček.

Okolí řeky Bečvy u vesnice Skalička je ukázkou zachovalé přírody s fascinujícími scenériemi. Tok tady přirozeně meandruje, stromy jsou volně popadané do vody, nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vyskytuje se zde množství vzácných živočichů. „Člověk zde snadno podlehne iluzi, že se nachází v některých pasážích filmu Cesta do pravěku. V České republice se investují nemalé finanční prostředky do ochrany přírody a tady by stavba přehrady zničila jedinečné přírodní hodnoty, to nemá logiku,“ dokreslil situaci Milan Veselý.

Tisková zpráva

0 komentářů

Další články