Dnes:16°C

Zítra:16°C

Sobota 1.10. Igor
Menu

Úsek D1 mezi Přerovem a Lipníkem je konečně otevřený

Úsek D1 mezi Přerovem a Lipníkem je konečně otevřený
Světle oranžovou barvou je na mapě vyznačený úsek dálnice, který byl dnes zprovozněn.

foto: Archiv redakce

12. 12. 2019 - 12:00

Celkem čtrnáct kilometrů dlouhý, nový úsek dálnice, se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami, dvaceti čtyřmi mosty a osmi protihlukovými stěnami. To je stručný výčet nové stavby na tase dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem, která byla dnes otevřena a zprůjezdněna pro dopravu.

Na nejnovějším kusu dálnice se mohli řidiči už nějakou dobu projet, ale celá stavba se nakonec zpozdila. Zprovoznění stavby se o několik měsíců protáhlo z důvodu přeložek optických kabelů, které na pětadvaceti místech protínaly trasu. Bylo jich výrazně více, než bylo doloženo. Kabely mezinárodního významu totiž umístili soukromí vlastníci bez vědomí správců sítí. Dalším důvodem ke zpoždění byly komplikace se základovými poměry u opěry jednoho z mostů, které vedly k jeho prodloužení o jedno pole.

Dopravní význam stavby

Trasa dálnice D1 v úseku Přerov–Lipník nad Bečvou, řešená v rámci stavby 0137, je součástí budované sítě dálnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.

Řešený úsek dálnice D1 z Přerova do Lipníku nad Bečvou vychází ze schválené koncepce dopravy Územního plánu Velkého územního celku Olomoucké sídelní regionální aglomerace a je závěrečným úsekem na trase dálnice D1 od Vyškova po Lipník a společně dálnicemi D35 a D55 dotváří dopravní kostru vyšší komunikační sítě střední Moravy. Dobudování uceleného dálničního tahu D1 a D47, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha–Brno–Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky.

Další články