Zde může být vaše reklama.

43% firem plánuje v letošním roce zvyšovat mzdy, říká Bořivoj Minář, místopředseda Hospodářské komory

43% firem plánuje v letošním roce zvyšovat mzdy, říká Bořivoj Minář, místopředseda Hospodářské komory

08. 01. 2015 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Rok 2015 by měl pro firmy, a také pro jejich zaměstnance, znamenat pokračování loni nastartované tendence mírného oživení. Tvrdí to místopředseda Hospodářské komory Bořivoj Minář. Jaké jsou jiné vyhlídky pro nadcházející rok? Jaké jsou silné stránky podnikatelů z Olomouckého kraje? A má Hospodářská komora takový vliv, jaký by měla mít?

Co hospodářská komora kraje očekává od roku 2015, jaký vývoj ekonomiky kraje se dá očekávat?

Ekonomická situace v Evropě a logicky i v tuzemsku se velmi rychle mění. A  s tím se mění i podmínky pro podnikatele i živnostníky. Jde tedy opravdu o odhad.  Připomenu, že i recese v roce 2012 byla hlubší, než odborníci původně očekávali.  Za Krajskou hospodářskou komoru Olomouckého kraje (dále jen KHK OK) očekáváme mírné oživení ekonomiky. Což by mělo navázat na mírné oživení z roku 2014.  Jde tak v podstatě o odhady shodné s obecnými trendy předpovídanými na rok 2015.  Odborníci věří, že loni nastartovaný mírný růst související i s ekonomickým oživením v sousedních zemích se podaří udržet.  

Dotkne se daná situace i mezd?

V Olomouckém kraji tak lze obdobně, jako ve většině tuzemských krajů, čekat v některých odvětvích mírný růst platů. I když samozřejmě nepůjde o plošný nárůst, ale bude záležet na jednotlivých zaměstnavatelích, zda ke zvýšení přistoupí. Podle nedávného průzkumu Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR) plánuje bezmála 43 % podniků v ČR v roce 2015 zvýšení mezd. Je to 26,5 procentních bodů více než loni. Nejlépe jsou na tom firmy působící ve zpracovatelském průmyslu. Mzdy se podle průzkumu, kterého se účastnilo celkem 536 respondentů z řad živnostníků, malých, středních i velkých podniků – členů HK ČR, mohou zvyšovat i ve stavebnictví a osobních službách.  Pro srovnání pro rok 2014 počítalo původně s navýšením mezd 56 % velkých podniků, nyní je hodlá svým zaměstnancům zvýšit 76 % z nich, přičemž stejné plány má také mnohem více malých a středních firem.  Ponechat výši mez na dosavadní úrovni v daném podniku hodlá 44,2 % dotazovaných. O snížení mezd v daném průzkumu uvažovalo pouze 4,7 %. Nejčastěji firmy zvažující pro rok 2015 zvažují růst mezd nejčastěji v rozmezí 2 – 3 %.  S růstem platů pak souvisí i předpokládaný růst spotřeby domácností.  A to při předpokládané nízké inflaci. 

Jaké jsou silné stánky podnikatelů z Olomouckého kraje?

Pozitivem a jednoznačnou výhodou podnikatelů z našeho kraje je vysoká profesionalita, pracovitost a flexibilita. Společně se schopností navázat obchodní vztahy, jde o velkou devizu při vytváření obchodních partnerství a vazeb. Silnou stránkou kraje je strojírenský a elektrotechnický průmysl. Silné je i stavebnictví, ale je otázkou, kolik stavebních zakázek se podaří připravit.  Některé firmy z kraje může naopak přibrzdit devalvace ruského Rublu, i když i tyto firmy hledají další nové trhy.    

Jaké je postavení KHKOK a HK obecně v ČR, máte takový vliv, jaký chcete? Co aktuálně prosazujete a na čem pracujete?

Hospodářská komora je nejsilnější podnikatelskou samosprávou v okresech, krajích i v rámci České republiky. Díky zastoupení prostřednictvím okresních hospodářských komor v pěti někdejších okresních městech Olomouckého kraje - Jeseníku Olomouci, Přerově, Prostějově a Šumperku, je síla hospodářských komor neoddiskutovatelná.  Členské firmy hospodářských komor tvoří v regionech podstatné procento HDP a stejnou měrou se podílí i na zaměstnanosti. HK ČR má téměř čtrnáct tisíc členských firem, které tvoří více než 60% HDP České republiky. Obdobně to platí i o našem regionu. Zde mají hospodářské komory za členy celkem více než pět stovek firem a živnostníků. Spolupracují i se řadou nečlenských firem a otevřené jsou pro všechny podnikatele i živnostníky. Hospodářská komora a Agrární komora jsou jediné podnikatelské samosprávy vzniklé ze zákona.  Komora je otevřenou podnikatelskou samosprávou zastupující všechny podnikatele od malých živnostníků přes rodinné a střední podniky u až po velké koncerny s tisíci zaměstnanců. Hospodářské komory, které jsou nestátními organizacemi financovanými z příspěvků členských firem a z financí z vlastní činnosti a služeb, jsou i proto na různých regionálních i celostátních úrovních logickým partnerem pro místní samosprávu. V drtivé většině krajů i okresů je hospodářská komora neopomenutelným a hlavním partnerem pro jednání s podnikateli. Prostřednictvím svých sekcí pracuje Hospodářská komora ČR na vytváření a připomínkování různých zákonů a směrnic.  Připomenutí této role a pozice Hospodářské komory ČR  je a bude součástí
nové PR komunikace.  Témat pro rok 2015 je celá řada. Ukázalo se, že to, na co i hospodářské komory v kraji dlouhodobě upozorňují, tedy hrozící nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro řadu technických profesí, se pro firmy stává opravdu vážným problémem.  V regionu působí řada silných, zajímavých a konkurenceschopných firem a  to nejen v rámci nadnárodních koncernů. Je tu i řada místních firem, které se v Olomouckém kraji „narodily, vyrostly“ a dnes jsou  ve svém oboru mezi těmi nejúspěšnějšími. A bez kvalitních, loajálních a pracovitých zaměstnanců se neobejdou.  Hospodářská komora na národní i krajských a okresních úrovních chce ale pomoci nejen s řešením situace týkající se technických absolventů středních a vysokých škol, s podporou technických řemesel, ale zabývá se i podporou exportu, lepší obousměrnou komunikaci mezi státní správou, samosprávami a podnikateli i celou škálou věcí, které se podnikání a zájmů podnikatelů týkají. Dlouhodobým cílem Hospodářské komory ČR  je být zásadním partnerem vlády a regionálních vlád při vytváření podmínek pro podporu podnikání, projednávání rozvojových programů i při komunikaci s podnikateli.
Vlastimil Blaťák

Další články