Dnes:24°C

Zítra:30°C

Pondělí 21.6. Alois
Menu

Nový náměstek Budu se snažit přinést racionalitu, říká Otakar Bačák

Budu se snažit přinést racionalitu, říká Otakar Bačák

04. 07. 2019 - 06:00

Když po odchodu Pavla Hekely zaujal náměstkovskou židli a ještě ke všemu v rámci koalice s jinou agendou, byl pro mnohé neznámou figurou. Otakar Bačák navíc převzal jinou agendu a namísto kultury bude řídit ekonomiku.

Jaké jsou vaše první dny ve funkci?

Pro mě velmi hektické. Ještě nemám ani vizitky. A seznamuji se s odborem. Co se týče ekonomiky, je to pro mě známé pole. Pouze jako náměstek Dopravního podniku jsem řídil organizaci s rozpočtem půl miliardy, a teď mám na krku hruba dvě miliardy. Mám ale pro rozjezd tu blbou vlastnost, že musím všechno pochopit a načíst, tedy rozjezd mívám pomalý. Spadá pode mne ale i odbor městské zeleně a odpadové hospodářství, které jsem dosud znal jen jako uživatel. Obrazně řečeno, v těchto dnech načítám data. Jako když se načítá takové to kolečko na počítači.


Jste náměstkem na hnutí spOLečně, a  po Pavlu Hekelovi jste sice převzal náměstkovskou židli, ale s  jinou agendou. Nebyl v rámci koalice problém?

Naopak, ze strany koaličních partnerů byla obrovská vstřícnost. O výměnu odborů jsme neusilovali, původně šlo jen o jména. Sami nám to ovšem nabídli, v duchu koaliční smlouvy, která chce ctít odbornost. Pro nás to bylo příjemné překvapení.


Jaké budou vaše první kroky ve funkci?

Všechno, co můžeme ovlivnit, můžeme ovlivnit jen prací. A  ekonomika je velmi obligatorní záležitost. Bude to otázka zmapování postupů v  rámci odborů, a  budu se snažit přinést racionalitu. Je obrovský rozdíl řídit fi remní rozpočet a veřejný rozpočet. Ten soukromý je neustále pod tlakem snižování nákladů, ale město se má řídit jako rodina - těm nejslabším věnujete nejvíce času a  fi nančních prostředků. Vím, že budu narážet, podivovat se, proč se některé věci dělají zrovna takto.


Budete zdražovat jízdné v MHD?

Jízdné se naposledy zdražovalo v roce 2011. Město MHD stále doplácí, a  pokud vezmeme v úvahu jen infl aci, ta je za tu dobu okolo 25%. Na jednu stranu ekonomická poučka říká, že nízká cena vede k  nadužívání produktu. Ale v tuto chvíli by zdražení nic neřešilo. Naopak od 1.  července vozíme seniory nad 65 let zdarma, a především chystáme elektronické odbavování. Hodně se od toho očekává. V Ostravě už bezvadně funguje. Umožňuje mimo jiné preferovat pravidelné uživatele a umožňuje mít různorodé jízdné.


Nemohu se nezeptat: před volbami jste v rámci spOLečně uvažovali o tom, že by město dalo trvalé bydliště studentům vysokých škol. Je to mrtvý nápad?

Vázali jsme tuto myšlenku na náš volební prvek motivovat lidi k přihlášení se na podkladě nulového poplatku za odpad. V rámci koaličních jednání jsme to ale neprosadili.


Co chcete dokázat za tři roky ve funkci náměstka?

Předem je samozřejmě potřeba říci, že za ty tři roky tu funkci budu zcela určitě opouštět. Nastala u  nás v  hnutí nějaká situace a  já se té zodpovědnosti rád zhostím právě na ty tři roky, ale nemám ambici zde dál setrvávat. Jinak je to ale velmi těžká otázka a v ekonomice zvlášť. Nebudu nic plácat o snížení dluhu, fi nancování města je nastaveno podle mého názoru dobře a dotační tituly na investice potřebujeme. Obrovský potenciál vidím v  městské zeleni. Máme co zlepšovat, chystáme generel městské zeleně a mechanismus, jak se o ni potom starat. Ale nejsme to my, kdo bude sklízet tyto plody. To je otázka deseti nebo patnácti let.

Další články