Zde může být vaše reklama.

Jsme svědky arogance moci, říká prostějovská opoziční zastupitelka Hana Naiclerová

Jsme svědky arogance moci, říká prostějovská opoziční zastupitelka Hana Naiclerová

05. 04. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Pokračujeme v seriálu rozhovorů s prostějovskými opozičními politiky. Tentokrát jsme se na názory na aktuální politickou situaci zeptali zastupitelky a někdejší lídryně místního hnutí ANO Hany Naiclerové. V tištěném vydání, které vychází ve čtvrtek 6. dubna navíc najdete další odpovědi Hany Naiclerové, kde vysvětluje kdo je kdo v prostějovské komunální politice.

Po odchodu z hnutí ANO jste vstoupila do nově založeného PRO 2016. Co vás tam spojuje kromě toho, že jste se rozešli s „babišovci“?

To, co nás spojuje, je podobný náhled na život, na stav společnosti, na to v jakém prostředí chceme, aby vyrůstaly naše děti. Ten náhled je pořád stejný, konzistentní a naše vize a programové cíle to jasně definují. Vnímáme, že je potřeba změny a jsme připraveni k ní přispět.  Chceme kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Za ty tři roky v zastupitelstvu jsem měla možnost nahlédnout, jak funguje naše město. Jak je nastaveno, jak to myslí lidé, kteří jej vedou. Jsem přesvědčena, že změna je nutná. Pokud se lidé občas dívají na online přenosy našeho zastupitelstva, už ten obrázek mají také.

V zastupitelstvu se hodně zabýváte problematikou mládežnického hokeje, rozkrýváte podivné machinace klubu LHK-Jestřábi, z nějž nedávno odešel jeho představitel Michal Tomiga. Jste spokojena?

Bohužel ne. Nelíbí se mi, že se dospělí zaštiťují dětmi a přitom o ty děti jde většinou až v poslední řadě. Mám tři děti a vím, jak je pro rodiče důležité a zároveň náročné jim zajistit odpovídající finanční zázemí pro jejich sport a záliby. Tady by mělo právě město připravit co nejlepší podmínky co nejširší základně dětí. Všech dětí. Na místo toho podporujeme vybrané sporty dospělých lidí a na děti zbydou jen drobky. Jak se ukazuje,  u spolku LHK jsou děti jen kompars v žádosti a uváděné počty nejsou oproti množství vybraných členských příspěvků moc reálné.

V Prostějově nemáme pořád zpracovanou koncepci sportu a podpory vyvoleným se navyšují i dopoledne před zastupitelstvem. VFP se přidělují s dodatkem „tak jak vždycky“. Zarážející byla také skutečnost, že vedení města byla dobře známa finanční situace spolku LHK Jestřábi Prostějov a pana Tomigy , co se týká nesplacených exekucí a dřívější insolvence. Přesto bez zaváhání rada předložila zastupitelstvu návrh na veřejnou finanční podporu pro tento spolek. A to ne pár tisícovek, ale milionů, které byly málem exekutorem zabaveny.

 I když mi bylo paní primátorkou prokazatelně tvrzeno, že o situaci s exekucemi spolku LHK Prostějov a pana Tomigy vedení města dávno ví, a proto jsou smlouvy postaveny tak, že peníze jsou posílány rovnou na účet Domovní správy a jiných dodavatelů přímo z účtu města, najednou podá pod tlakem médií trestní oznámení, že se to právě dozvěděli a ihned začali konat.

Naproti tomu je zde 1. SK Prostějov 1913, které se diametrálně liší svým profesionálním přístupem k malým svěřencům, strčeno vedením města do jednoho pytle s problémovým předluženým spolkem LHK Jestřábi Prostějov. Jen obrovské nadšení pro hokej a chuť předat své zkušenosti vede bývalé hokejové reprezentanty k tomu, že se spolek SK Prostějov 1913 úspěšně rozrůstá a děti jsou zde nadmíru spokojené. Jsou ale nuceni čekat na podporu města do konce dubna, ačkoliv jejich žádost na celoroční dotaci byla v pořádku a včas podána, exekuce nemají, insolvence nehrozí a členská základna je prokazatelná a aktivní. Tento přístup města je dle mého neomluvitelný a nepochopitelný.

Zvláštní kapitolu pak tvoří licence hokeje mužů, na kterou záhadným způsobem město ztratilo vliv, ačkoliv její nákup financovalo a byla jištěna zástavní smlouvou s pokutou 2.500.000 Kč, aby nebyla převáděna bez souhlasu města. Praxe pak vypadá tak, že nikdo si není jistý, komu právě licence patří a spolky si s ní obchodují podle libosti. Mají tak v ruce trumf a město bezmocně přihlíží.

reklama poutak

Jak hodnotíte jednání města? Je koncepční?

Jednání města má jedinou koncepci, udržet věci pod kontrolou tak jak jsou a jak to vyhovuje vládnoucí koalici, bez ohledu na potřeby občanů našeho města.

Na Facebooku občas kritizujete nevýhodné smlouvy města týkající se vody v Prostějově, které v důsledku vedou k předražení pitné vody ve městě. Jak vnímáte jednání Vodovodů a kanalizací, které najímají vysloužilé lampasáky a tají informace o tom, za co jim vlastě platí?

Nerozumím tomu, jak péče řádného hospodáře může vypadat tak, že město pronajme vlastní infrastrukturu zahraniční Veolii, která inkasuje na prodeji vody stovky milionů a nedá městu na nájmu ani na nutnou reinvestici do obnovy. Navíc si zisky daní ve své zemi,  ne u nás. Město se také připravuje o možnosti dotace na obnovu trubek. Říká se, že tiká časovaná bomba, kdy chybějící peníze na obnovu infrastruktury už u nás činí více jak 500 mil. Budoucím generacím tedy nepředáme město zrovna v dobré kondici, a to mi vadí. K čemu tam jsou zástupci města, když za město, jeho občany a budoucí generace nebojují.

To, že není možné veřejnosti sdělit, co tam vlastně pan Baláš za úplatu dělá, nesvědčí o transparentnosti a dává prostor spekulacím, že toho hmatatelného moc nebude.

Tři prostějovští radní prohráli přestupkové řízení, kde se prokázalo, že byli ve střetu zájmů, který na zastupitelstvu neohlásili. Jak se na tento případ díváte?

Myslím, že člověk je tvor chybující. Je normální chyby dělat, chyby uznat a poučit se z nich. Tady jsme však byli svědky jakési arogance moci a po posledním zastupitelstvu i hereckých etud všech radních, v této kauze zúčastněných. Je dobře, že mladí lidé se o politiku zajímají a mají chuť věci řešit. Co se týče jiné kauzy o DTJ, která je teď u soudu ohledně podivné výměny vedení za členy ČSSD, doufám a věřím, že se pravda prokáže a pan Tesař se dočká spravedlivého rozsudku.

A jak hodnotíte průběh pondělního zastupitelstva?

Pro mě bylo pondělní a pokračující úterní zastupitelstvo asi jedno z nejneuvěřitelnějších. Ať už jde o známou kauzu Manthellan, kde je nepřehledné kdo a pro čí zájmy jedná, neschválení zveřejňování smluv do 50.000 Kč, ačkoliv je město má naskenované, nebo stále probíhající cenzuru Prostějovských radničních listů.

Kauza špatného zařazení pracovníků do mzdových tarifů či návrh na čerpání účelové dotace pro LHK
A-team na jiné věci, než je účelová dotace výslovně určena, to jen dokresluje.

Přála bych si, aby naše město vedli lidé čestní, spravedliví, co uznávají staré hodnoty a vytvářejí ty nové. Kteří si uvědomují, že malé a střední podnikání tvoří páteř ekonomiky města a pro které podpora mladých rodin a péče o ty starší bude samozřejmostí. Komu nebude lhostejné, jaký vzduch zde dýcháme, kdo bude znát přínos stromů a význam zeleně v našem městě a kdo bude ke správě města přistupovat s pokorou a péčí pro příští generace, které přijdou po nás.

Děkuji za rozhovor.

 

Jakub Čech

Další články