Zde může být vaše reklama.

Píchnul jsem do vosího hnízda, říká úředník, který poukázal na okrádání zaměstnanců prostějovské radnice

Píchnul jsem do vosího hnízda, říká úředník, který poukázal na okrádání zaměstnanců prostějovské radnice

10. 04. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Právník stavebního úřadu prostějovského magistrátu Radoslav Strouhal byl první, kdo upozornil na to, že úředníci jsou roky zařazeni v nižší platové třídě, než na jakou mají nárok. Dosáhl společně s předsedkyní odborů Věrou Netušilovou toho, že zaměstnanci stavebního úřadu dostali vyplaceny ukradené peníze za poslední roky. Strouhal však přesto na radnici končí, sám podal výpověď. Proč se k odchodu rozhodl a jaká je na prostějovské radnici situace, popsal v exkluzivním rozhovoru pro Hanácký Večerník.

Tajemník Baláš tvrdí, že si úředníci Stavebního úřadu o vyšší platy po celá léta neřekli, primátorka Rašková tomu nasadila korunu, když řekla, že není důkaz, že byste se o peníze v minulosti ozvali. Jak to bylo ve skutečnosti?

Vyjádření paní primátorky, které však nese rukopis tajemníka magistrátu, působí téměř tragikomicky. Na jedné straně jsou zaměstnanci, kteří mají na své peníze nárok, na druhé straně zaměstnavatel tvrdící, že finanční prostředky nejsou problém, peníze na to jsou, ale vyplatit je nemíní. Paní primátorka řeší hlavně to, proč se zaměstnanci nepřihlásili o své peníz dříve. To však není hlavní problém, podle mého mínění je hlavní problém to, proč zaměstnavatel porušil a stále porušuje zákony. Je povinností zaměstnavatele aktualizovat platové výměry, pokud dojde ke změně podmínek, k tomu má více než dostatečný aparát právníků a právniček, personální oddělení, celý obor kanceláře tajemníka. To, co se stalo na radnici, považuji za systémovou chybu - o tom svědčí i to, že problém se traduje od roku 2010 a pokud by se nikdo neozval, nic by se nezměnilo. Kde jsou nějaké kontrolní mechanismy, které by toto pochybění  měly odhalit? To by ještě nebyl ten nejhorší problém, horší by už bylo jedině to, kdyby to celé bylo cílené za účelem získání finančních prostředků na trafiky vysloužilých politiků, což se nedá vyloučit.

Mohu hodnotit pouze situaci pracovníků stavebního úřadu, kteří se několikrát snažili o zařazení do 10 platové třídy, vždy však zcela neúspěšně. Končívalo to tím, že vedoucí odboru jim sdělil, že nemají nárok. Jednalo se o ústní žádosti, mám podezření, že tyto žádosti se k zaměstnavateli vůbec nedostaly, pouze vedoucí oboru takto utnul debatu o platech. Nezvratnou skutečností je však to, že já sám osobně na poradě stavebního úřadu s tajemníkem magistrátu 10. listopadu 2016 jsem upozornil zaměstnavatele na to, že jsem nesprávně zařazen do platové třídy a obdobná situace je u ostatních pracovníků stavebního úřadu. Na to bylo reagováno tak, že toto se již tady v minulosti řešilo, to bylo veškeré vyjádření zaměstnavatele k tomuto požadavku. Zarážející je to, že v zápise z průběhu této porady není o tom ni zmínka, bylo ale přítomno dostatek svědků, kteří to rovněž slyšeli.

reklama poutak

Byl jste první, kdo na problém s platovými třídami upozornil. Jak jste na to přišel?

Zajisté jste si všimli, že na magistrátu je v poslední době nezvykle velká migrace pracovníků, neustále se vpisují výběrová řízení, některá se opakují i několikrát, není výjimka 5 výběrových řízení na jedno místo a stále se tato místa nedaří obsadit. V této souvislosti mi bylo podezřelé, že na pozice, kde byl požadavek právního vzdělání, byla vždy navržena 11. platová třída. Začal jsem se o toto více zajímat a došel jsem k mírně řečeno překvapujícímu zjištění. Již od roku 2010 jsem i já měl být zařazen do 11. platové třídy a řada dalších zaměstnanců stavebního úřadu v 10. platové třídě.

Na radnici panuje atmosféra strachu, řada zaměstnanců se bojí ozvat i o to, na co má jednoznačně nárok. Vy jste se přesto nebál. Kde jste vzal odvahu?

To je skutečnost, že na radnici opravdu panuje atmosféra strachu a napětí. Zaměstnavatel cíleně působí na zaměstnance a to buď přímo zasíláním téměř výhružných e mailů, nebo prostřednictvím vedoucích jednotlivých pracovišť, kteří zaměstnancům téměř vyhrožují nížením osobního hodnocení či jiným postihem.

Jsem na radnici od roku 2003, již jsem něco zažil a znám prostředí radnice, tak jsem se ozval. Byl jsem si vědom, že píchnu do vosího hnízda a nemýlil jsem se. Když zaměstnavatel se skřípěním zubů musel uznat své pochybení o mém špatném platovém zařazení, ozvali se i ostatní pracovníci stavebního úřadu a rovněž požadovali nápravu, kdy i oni byli nesprávně zařazeni o třídu méně. Šlo mi o to, aby všichni zaměstnanci dostali spravedlivou odměnu za práci, kterou pro zaměstnavatele odvedli. U některých se to podařilo a na některé byl nátlak takový a velké obavy o pracovní místo, že raději mlčeli a potáhnou to dále i za cenu menšího platu.

Co Vám ta aféra řekla o prostějovské politice? Jak na Vás působí stanovisko primátorky Raškové, která se vyjádřila ve smyslu, že si za to můžete vlastně sami, že jste si měli říct dřív?

Víte, někdo kdysi řekl, že „reklama je navoněná zdechlina“, já si myslím, že prostějovská politická scéna toto rčení mnohonásobně překračuje.  Navenek se to tváří mile a slibuje občanům, jak bude hájit jejich práva a oprávněné zájmy, a to zvláště před volbami, což je mimochodem za chvíli, ve skutečnosti však  občany - voliče  vůbec nepotřebuje, ba dokonce jsou na obtíž, neboť je stále obtěžují svými požadavky, připomínkami, dotazy a ruší jejich poklidný život.

Radnice by měla být místo, které v očích občanů bude požívat jistou úctu a vážnost, kde se řídí chod města, vydávají obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem, a kde se na dodržování zákonů dohlíží. Jestliže má však někdo na dodržování zákonů dohlížet předpokládá že, se sám bude zákony řídit a ne že je bude vědomě porušovat. To je však pouze teorie, skutečnost, je alespoň v Prostějově jiná. Místo by se tedy k problému postavili čelem, zvláště zaměstnavatel, tak se snaží veškerou vinu přenést na kohokoliv jiného, jen ji nepřiznat, opět zde platí vojenská poučka „Nejlepší obranou je útok“. (Kontroverzní tajemník Baláš je bývalým vojákem – pozn. red.)

Paní primátorka je jistě zkušenou političkou, ale mám dojem, že si neuvědomuje vážnost situace, na radnici se již šíří rčení, že by si měla dát pozor, aby jí pan tajemník neodvolal z funkce. (Právně to nelze). Skutečným vedoucím radnice je právě on.

Kolika zaměstnanců celkem se podle Vás problém týká? Na zastupitelstvu byla řeč jen o stavebním úřadě, ale ve skutečnosti je to trochu jinak…

V prvopočátku se problém týkal pouze stavebního úřadu, tak se celá akce nastartovala. Já jsem byl první, kdo byl zařazen v souladu se zákonem a posléze i někteří další zaměstnanci stavebního úřadu. V současné době se ještě stále dořešuje situace Ing. Netušilové o jejím správném, či nesprávném platovém zařazení. Když se celá aféra dostala na veřejnost, ozvali se i pracovníci na jiných odborech magistrátu, kteří jsou dle mého názoru rovněž nesprávně zařazeni.  Na oboru životního prostředí je situován vodoprávní stavební úřad, který je také stavebním úřadem, měl by tedy být i takto platově zařazen. Dále se něco řešilo na živnostenském úřadu, s jakým výsledkem však nevím. Vložila se do toho i oborové organizace, kde dokonce přijeli odboráři z Prahy a jednali s vedením města a zaměstnavatelem o výsledku však nemám informace.

Skutečností však je, že na odborech, kde se rovněž hlásili ke svému právu na spravedlivou odměnu za práci, byl na zaměstnance vytvářen systematický tlak, aby od svého záměru upustili, což se také nakonec asi stalo.

Proč jste se nyní rozhodl dát výpověď?

Zajisté každý pochopí, že moje setrvání na radnici by nebylo únosné po obě strany. Atmosféra je více než napjatá což není vhodné klima pro práci a dříve i později by došlo ke konfrontaci. Raději tedy volím tuto cestu v duchu hesla „moudřejší ustoupí“.

Kam nyní míříte, už máte jasno?

Po tom co se v posledních týdnech událo, tak si udělám prázdniny, jako mají žáci základních škol a potom se budu orientovat na soukromou sféru, rozhodně již nikdy více nebudu působit v podobné organizaci jako je magistrát.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.

 

Jakub Čech

Další články