IV. ETAPA SE BLÍŽÍ Řeka na dosah, z komárů nikdo strach mít nemusí, říká Petr Loyka

Řeka na dosah, z komárů nikdo strach mít nemusí, říká Petr Loyka

foto: archiv

29. 06. 2023 - 17:42

Jak to vypadá s přípravou protipovodňových opatření na jihu Olomouce? Zatímco se náplavka, která vznikla při ii. B etapě protipovodňových opatření v centru města, nedávno dočkala slavnostního otevření, brzy začnou práce na IV. etapě. Ta se týká zejména Nových Sadů a Povelu. S vedoucím odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petrem Loykou jsme se bavili o této připravené stavbě i o dalších aspektech, spojených s řekou ve městě.  

Které z odborných podkladů jsou z pohledu odboru životního prostředí pro přípravu protipovodňových opatření v Olomouci, tedy i aktuální IV. A nejdůležitější?

Všechny realizované i připravované etapy „čerpají“ z „Technicko-ekonomické studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy“. Její závěry byly ověřeny matematickým modelem v rámci projektu Flood Management in the Czech Republic a výsledkem byla míra protipovodňové ochrany navržená na průtok 650 m3/s, což je asi 380letá povodeň. Na tuto hodnotu byla v územním plánu zakotvena ochrana Olomouce, tedy i IV. A etapa. Samozřejmě oživení jak ve vodě, tak i na břehu máme také dlouhodobě výborně zmapováno a data o výskytu jednotlivých druhů stále aktualizujeme.

Na jihu už řeka fakticky opouští město, je tedy vážně nutná taková úroveň protipovodňové ochrany?

Je. Pokud bychom připustili snížení úrovně protipovodňové ochrany, znamenalo by to, že právě jižní část Olomouce může mít nižší ochranu před povodněmi než části města výše po toku, a to je hloupost.

IV. A etapa má stavební povolení. Dá se stručně popsat, co tato etapa zahrnuje?

Stavba IV. A etapy zahrnuje rekonstrukci a zvýšení hráze na pravém břehu řeky Moravy, revitalizační opatření na pravobřežní bermě mezi čistírnou odpadních vod a vlastní hranou vodního toku a napojení a revitalizaci levobřežního odstaveného ramene. Revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu je pro mě klíčovým ekologickým prvkem, protože přesně to je revitalizace říčního systému. Dolní napojení jej otevře a propojí s hlavním tokem, s korytem Moravy. Na horním konci bude „průleh“ na nátoku do něj, který bude protékaný přibližně od třicetidenní vody. Přesně o tomto řešení pro Mrtvé rameno jsme diskutovali i s mým učitelem profesorem Štěrbou již před třiceti lety, když jsme sledovali ramena v Pomoraví a jejich oživení. Po revitalizaci již Mrtvé rameno nebude mrtvé, toto pojmenování bude naštěstí neplatné, naopak zde počítám s výraznou přirozenou reprodukcí těch ryb, které pro ni nemají podmínky v hlavním toku, protože ryby nedělíme jen dle prostředí, ve kterém žijí, do ekologických skupin, ale i do reprodukčních skupin podle podkladu, substrátu k výtěru kam „kladou jikry“.

Jak to je se zahrádkami na pravém břehu?

Na pravém břehu, v území stavby přírodě blízkých protipovodňových opatření je postupně rušena zahrádkářská osada uvnitř záplavového území mezi protipovodňovou hrází a řekou. Naposledy byla zaplavena při dvouleté povodni v říjnu 2020. No a při pětileté povodni zde protéká voda o hloubce 1,5 metru. Zachování jiných staveb, jako jsou zahradní chaty, skleníky, ploty či studny, je v rámci tohoto vodního díla nepřípustné a v rozporu s jeho protipovodňovou funkcí.

Olomoučany v souvislosti s řekou často zajímá, jak je to s čistotou vody...

Čistota vody v Moravě v Olomouci již není naštěstí hlavní překážkou výskytu původních říčních druhů ryb, raků říčních a škeblí. Ale ptá se na ni čím dál tím více lidí, protože vyhledávají místa, kde se mohou řeky doslova dotknout, brodit se v ní, nebo si chtějí sednout do loďky a strávit na ní nějaký čas. Po více než třiceti letech, co se věnuji ekologii vodních ekosystémů a ochraně vod je z mého pohledu čistota vody v Moravě v Olomouci uspokojivá. Trápí nás sucho, budujeme protipovodňová opatření, ale je taky potřeba veřejnosti přiblížit i témata jako jsou zpřísnění emisních standardů pro fosfor, nebo nakládání s fosforem. Fosfor ve vodách trápí celou republiku, díky němu nám sinice prospívají, dobře se jim daří a vody zelenají. Žádná jiná cesta k udržitelnému výsledku než je kanalizace a kvalitní čištění odpadních vod není. Nevyřešeným problémem nejen v povodí řeky Moravy je stále také splavování hlíny z polí.

Zajímají se lidé o úroveň protipovodňové ochrany?

Nejen o úroveň protipovodňové ochrany, ale i o to, jak to kolem řeky bude vypadat. Pokud se bavíme o IV. A etapě, revitalizaci Mrtvého ramene na levém břehu a přístupům k vodě z pravého břehu, musím poděkovat za podporu Povelákům, Novosaďákům a olomouckým rybářům. Asi to vnímám jako místní víc, ale i lidi, co si nyní pořizují na jihu města bydlení, se na protipovodňovou ochranu ptají a jsou rádi, že se procházkou dostanou za krátkou dobu k řece. Žádná z etap zatím neměla takovou podporu lidí jako ta čtvrtá. Jde o přírodě blízké řešení, nemáme zde nábřeží s domy, nebouráme mosty a nekomplikujeme stavbou lidem život. Často se ptají, jak to bude s komáry. Vyžírací tlak ryb, případně obojživelníků eliminuje komáry, přesněji řečeno komáří larvy tak, že z tohoto strach opravdu nemám.

Některé etapy již byly zrealizovány, složitá II. B etapa je dokončena a další III. etapa je v přípravě. Co to pro Olomouc znamená?

Protipovodňová ochrana v podmínkách našeho města bude funkční, až bude postavena celá. Pro Olomouc jsou klíčové obrovské přirozené retenční schopnosti lužních lesů na území Litovelského Pomoraví, protože lužní les zadrží vodu. Na to se často zapomíná a bere se to automaticky, přitom stabilní ekosystém lužního lesa má pro ochranu Olomouce obrovský význam. Absolutní protipovodňová ochrana neexistuje, stejně tak protipovodňovou ochranu Olomouce za nás nikdo nad Olomoucí nevyřeší. Nacházíme se v klimatickém období, kdy sledujeme střídání extrémů, různých typů povodní a přetrvávajícího a prohlubujícího se sucha. Problémem celé republiky je, že chybí opatření, která by zadržela vodu v krajině, což sledujeme dnes a denně. Po vybudování III. etapy bude zajištěna ochrana většiny území města, které před povodněmi musíme chránit. Máme další šanci přiblížit řeku lidem tak, aby si k ní našli cestu a vytvořit optimální prostředí pro ryby a další vodní živočichy. Prioritou je kvalitní výsledek architektonické soutěže. Pokud chceme i k III. etapě přistoupit jako k příležitosti a zapojit, začlenit řeku Moravu do organismu města, musíme vnímat urbanistické i ekologické souvislosti.

Další články