Dnes:14°C

Zítra:7°C

Pátek 26.2. Dorota
Menu

Nezaměstnaných ubylo a volných míst přibylo, říká statistika

Nezaměstnaných ubylo a volných míst přibylo, říká statistika

09. 05. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

V dubnu se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci snížil o 2 663 osob na 27 464 osob; počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil o 123 a podíl nezaměstnaných osob se snížil o 0,6 procenta.

K 30. 4. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), krajská pobočka v Olomouci celkem 27 464 uchazečů o zaměstnání (UoZ) – jedná se o nejnižší hodnotu nezaměstnanosti za posledních 7 let (konkrétně od ledna 2009)! Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je současný počet nezaměstnaných nižší o 6 810 osob (tj. – 20 %). Z celkového počtu bylo 25 808 dosažitelných UoZ ve věku 15 – 64 let.  
V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 3 070 uchazečů o zaměstnání, z toho 120 osob, které přišly do evidence ÚP z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet nově registrovaných byl o 418 osob vyšší než v předchozím měsíci a zároveň o 152 vyšší než v dubnu roku 2015.
Z evidence během dubna odešlo celkem 5 733 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 348 osob více než v předchozím měsíci a zároveň o 553 osob méně než před rokem.  
Vývoj v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech nezaměstnanost klesla.  V absolutních číslech se nezaměstnanost nejvíce snížila v okrese Olomouc (o 870 lidí); naopak k největšímu procentuálnímu poklesu došlo v okrese Jeseník (o 17 %).  
V meziročním srovnání počet uchazečů v Olomouckém kraji klesl o 6 810 osob (tj. 20 %); přičemž nezaměstnanost klesla ve všech okresech. Největší relativní meziroční pokles nezaměstnanosti vykázal okres Prostějov – počet nezaměstnaných se tam snížil o 24 %; v okrese Olomouc došlo k největšímu absolutnímu poklesu počtu UoZ (o 2 434 osob).
Na konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR, krajské pobočky v Olomouci 13 577 žen, tj. 49 % z celkového počtu UoZ. V evidenci bylo dále 3 772 osob se zdravotním postižením (14 %) a 1 197 absolventů škol a mladistvých (tj. 4 % z celkového počtu UoZ). Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 376 UoZ, tj. 23 % všech uchazečů vedených v evidenci.  
Podíl nezaměstnaných osob (tj. počet dosažitelných UoZ ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku) klesl o 0,6 p. b. na 6,2 %. Olomoucký kraj opět vykázal až pátou nejvyšší nezaměstnanost – nejen za Ústeckým (8,8 %) a Moravskoslezským krajem (7,9 %), ale i za Karlovarským (6,5 %) a Jihomoravským krajem (6,4 %).
Většina okresů Olomouckého kraje vykázala vyšší PNO než je republiková hodnota (5,7 %) - jedinou výjimkou je okres Prostějov, kde PNO je o 1,6 p. b. nižší než v ČR.  
Jesenicko a Přerovsko mají hodnoty PNO výrazně vyšší než celý Olomoucký kraj a v celorepublikovém srovnání se nacházejí v první pětině okresů s nejvyšší nezaměstnaností (na 12. a 15. místě). Podíl nezaměstnaných žen v Olomouckém kraji klesl na 6,2 %, PN mužů také na 6,2 %.
K 30. 4. 2016 jsme v Olomouckém kraji evidovali celkem 7 279 volných pracovních míst, což je rekordní počet v dosavadní historii ÚP ČR. Počet volných míst byl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vyšší o 1 933 (tj. + 36 %). Na jedno volné pracovní místo připadali v Olomouckém kraji 4 uchazeči. V tomto ukazateli existují mezi jednotlivými okresy poměrně výrazné rozdíly - nejvíce nezaměstnaných připadá na 1 volné místo v okrese Jeseník (8); naopak nejméně na Prostějovsku (3).  
Na konci dubna úřad práce v Olomouckém kraji evidoval celkem 870 volných pracovních míst pro kvalifikované dělnické strojírenské profese (soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojaře, mechaniky a opraváře strojů), což je 12 % z celkové nabídky. Nadále byla stále vysoká poptávka zaměstnavatelů i po skladnících a obsluze vysokozdvižných a paletovacích vozíků (365 míst, 5 %) a po řidičích nákladních automobilů (zejména do kamionové dopravy – 340 míst, tj. 5 %). Velký zájem byl i o zaměstnance z oblasti služeb – prodavače (458 míst, tj. 6 % z celkového počtu VM), kuchaře (236), číšníky a servírky (219). Zaměstnavatelé dále hledají i řemeslníky z oblasti stavebnictví (388 míst – 5 %), montážní dělníky (200 míst), strážné (194), pracovníky pro výrobu oděvů (162) a montéry elektro (137). Pro zájemce se základním vzděláním a pro pomocné a nekvalifikované profese bylo na konci dubna k dispozici celkem 1 249  volných míst, což je 17 % z celkové nabídky (z toho 356 míst připadalo na pomocné pracovníky ve výrobě a 200 míst pro uklízeče). Naopak zájemcům s vyšším vzděláním byla k dispozici zejména místa techniků v různých průmyslových oborech (celkem 186 míst). Dále se ve větší míře objevily i nabídky práce pro obchodní zástupce a pracovníky z oblasti finančnictví, pojišťovnictví a prodeje realit (270 míst, tj. 4 %). Poměrně vysoký počet míst byl určen zájemcům o práci administrativního charakteru – evidovali jsme celkem 494 pracovních nabídek do administrativy, různých call center a informačních služeb (7 %). 

-age-

Další články