Úterý 2.3. Anežka
Menu

Protipovodňová opatření Bourání mostu v Olomouci skončí v neděli

Bourání mostu v Olomouci skončí v neděli
V neděli skončí bourání mostu

foto: olomouc.eu, Michal Folta

09. 04. 2020 - 16:17

Bez ohledu na současnou nesnadnou situaci pokračují v původním harmonogramu všechny práce na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce. Pozornost Olomoučanů se nyní upírá zejména na demolici mostu na Masarykově třídě. Současně se ale odehrává i spousta dalších prací. Již téměř dokončena jsou například nábřeží na obou stranách řeky mezi mosty na Masarykově třídě a v ulici Kosmonautů.

Na otázky, které stavbu provázejí a které i nyní zasílají či telefonují občané na radnici, odpovídá vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Do kdy budou prováděny bourací práce mostu Masarykova v souvislosti s blížícími se svátky?
Aktuální demoliční práce by měly „utichnout“ nejpozději v neděli 12. dubna. Povodí Moravy nás o situaci na stavbě každý den informuje a zatím všechno probíhá dle plánu. Pokud bude most v pořádku, bude koridor pro pěší znovu otevřen po dokončení demoličních prací v neděli. Zhotovitel předpokládá nejpozději od 17:00!

Neuškodí vodnímu prostředí bourání mostu z vody? Mám na mysli pohyb těžké techniky v korytě řeky.
Všechny odbourané části jsou z toku odstraňovány, bourání je prováděno maximálně šetrně k životnímu prostředí, technika se pohybuje pouze ve vymezeném prostoru. Bourání mostu nemá a nebude mít negativní vliv na ryby ani na další obyvatele řeky Moravy.

Jak pokračuje s výjimkou stavby mostů zkapacitnění koryta?
Část stavby blíže k ulici Kosmonautů je již stavebně dokončena, ke kolaudaci však přistoupíme až po ukončení nouzového stavu. Jsem rád, že stavba i přes omezení vyplývajícího ze současné situace a z nouzového stavu pokračuje, s Povodím Moravy úzce spolupracujeme. Nové výsadby spoluvytvářejí území v blízkosti řeky ve městě. Projekt ozelenění odpovídá možnostem území po zkapacitnění koryta.

Mají smysl drobné přírodní úpravy říčního koryta v jinak vodohospodářský řešené II. B etapě protipovodňové ochrany města?
Ano mají, protože jejich cílem je vytvořit co nejvhodnější prostředí pro ryby a další vodní živočichy, a to i v období nízkých vodních stavů. Mám na tato opatření mnoho pozitivních ohlasů, již nyní to jsou místa, kam se lidé jdou podívat až k vodě. Jsem rád, že se o novou podobu řeky zajímají, jen je za současné situace prosím, aby se nesdružovali a dodržovali stále platná nařízení. Pokud jde o oživení, tak mělčiny s téměř nulovou rychlostí proudu vody budou využívány plůdkem rybích druhů, které se zde přirozeně rozmnožují. Běžně zde při pokusných odlovech zjišťujeme více než deset druhů ryb.

Je opravdu nutné budovat protipovodňová opatření na tzv. 380letou vodu, když si nevíme rady se suchem a po koronaviru je sucho dnes druhý největší problém?
Hrozba povodní v budoucnu nezmizí a i nadále bude nutné ochránit životy i majetek. Město chráníme zkapacitněním koryta a systémem hráz – rozliv, zvyšujeme kapacitu na úroveň 650 m3/s, tedy na vámi zmiňovanou 380letou povodeň. Nerad hodnotím etapy protipovodňové ochrany Olomouce izolovaně, ale jen tato etapa ochrání zhruba 20 tisíc lidí v centru města a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Další články