Úterý 2.3. Anežka
Menu

Práce na protipovodňových opatřeních pokračují podle plánu

Práce na protipovodňových opatřeních pokračují podle plánu

foto: Lukáš Blokša

19. 06. 2020 - 09:00

Průběh stavby protipovodňových opatření v centru Olomouce včera ráno kontrolovali zástupci města, Povodí Moravy a firem, které na proměně nábřeží pracují. Hlavními tématy kontrolního dne byly průběh stavby mostu na Masarykově třídě, podoba dokončené části nábřeží mezi ulicemi Šmeralova a Kosmonautů a dodržení harmonogramu celé akce. Zástupce stavby hovořil i o dopadu nedávných povodní na průběh stavby.

„Stavební práce v Olomouci byly na dva dny pozastaveny. Museli jsme vyklidit stavební stroje z koryta řeky, jinak zde ale žádné komplikace nebyly. Pouze dodávka žulových prvků z Mikulovic, jejichž kamenolomy byly po přívalových deštích pod vodou, byla zhruba na týden zastavena,“ konstatoval Jakub Vlk, vedoucí projektu.

„V této souvislosti bych rád zdůraznil, že žula, z níž budou vystavěny stěny nábřeží a náplavky v centru Olomouce, pochází ze severu Olomouckého kraje a jedná se tedy o materiál z našeho regionu,“ doplnil primátor Miroslav Žbánek.

Jakub Vlk následně prezentoval průběh stavebních prací.

„Povodní polovina starého mostu na Masarykově třídě je zbourána a už jsou založeny obě dvě opěry nového mostu. Současně demolujeme starou opěru původního mostu,“ uvedl šéf stavby Vlk.

Kovovou konstrukci nového mostu už mezitím začíná připravovat specializovaný dodavatel z Itálie. Hotovou konstrukci budou pak po kolejnicích zasunovat z jednoho břehu na protější stranu ve druhé polovině roku. Jakmile bude polovina nového mostu včetně betonové mostovky hotová, přesune se na ni lávka pro pěší a inženýrské sítě a může začít demolice zbývající části starého mostu. Harmonogram je podle Jakuba Vlka následující: letos v prosinci bude hotova první polovina mostu, v prosinci 2021 dokončí druhou polovinu mostu a v květnu roku 2022 se na novém mostě projedou první auta a tramvaje.

Další část kontrolního dne se pak odehrála na nábřeží u vysokoškolských kolejí. Tento úsek stavby je už hotov, momentálně se připravuje dohoda mezi Povodím Moravy a městem Olomouce o správě pozemků na nábřeží. V praxi tato dohoda určí, kdo se bude starat o nově vysazené čtyři stovky stromů, kdo zajistí sečení trávy a také vyvážení odpadkových košů. Během prohlídky nábřeží se jednalo o některých detailech, které je ještě potřeba upravit, například o nedokonalém zpracování žulových bloků schodiště na břehu řeky.

„Jednali jsme také o vyprojektování a zhotovení schodů, které mají spojovat horní a dolní cyklostezku a umožní tak jednoduchý přístup k nábřeží od vysokoškolských kolejí. Město je připraveno tuto investici vzít na sebe,“ uvedl primátor Žbánek.

Při kontrolním dni se jednalo také o dalších otázkách, například o dočasných problémech s dodržováním deklarované pracovní doby do 21 hodin. Stavba vysvětlila, že šlo o ojedinělé případy, kdy na staveništi bylo nutné ponechat prostor archeologům, a že se nadále bude pracovní doba dodržovat.

1 komentář

gargamel 21.06.2020, 17:02

Alibismus

Nebylo by lepší před každým městem a obcí,kde jsou záplavy udělat pořádný suchý poldr?To,že se někde ochrání někde město vyšší zábranou bude znamenat jen jinde plno mrtvých z vyšší vody.

Další články