Dnes:2°C

Zítra:2°C

Čtvrtek 26.11. Artur
Menu

Budova TGM v Přerově se dočká rekonstrukce

Budova TGM v Přerově se dočká rekonstrukce

foto: Přerov

14. 06. 2020 - 12:00

Kdysi tu sídlil Okresní stavební podnik, později si lidé tuto budovu nejvíce spojovali s firmou Emos. Letos už bude adresa náměstí TGM 16 patřit většinově městu a pod jeho „taktovkou“ tu má vzniknout hlavní sídlo magistrátu.

Nemovitost, poplatnou době svého vzniku - tedy závěru šedesátých let, čeká nová podoba. Zástupci města její tvář vyberou ​v průběhu veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby, která bude probíhat formou soutěžního dialogu. Zahájen​a bude letos na podzim a ​završena na začátku roku 2021. Město za ni zaplatí milion a půl.

Podsklepený pětipodlažní objekt, který je dominantou centrálního náměstí, město kupuje za 37 milionů 700 tisíc korun,“ konstatovala náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. Jedn​o patro nemovitosti ještě patří státu a radní proto budou v následujících měsících jednat o směně této části objektu, aby celá adresa patřila městu. Další finance půjdou z městské kasy do opravy. „Cena za rekonstrukci ještě není přesně známa, jen v hrubých odhadech.  Musíme celý objekt prostudovat a prozkoumat – a na konci soutěžního dialogu budeme i vědět, kolik bude oprava stát,“ řekl architekt Igor Kovačević, který ​veřejnou zakázku zaštiťuje. 

Radní, kteří s odvážným návrhem na koupi a přeměnu objektu vloni přišli, mají jasně vytyčený cíl. Chtějí, aby po přebudování kvalitně sloužil úředníkům i návštěvníkům magistrátu - a navíc, aby svou novou podobou vylepšil tvář náměstí. Dlouhodobě je totiž dům na TGM 16 podrobován kritice právě kvůli svému vzhledu, který zkrátka „nezapadá“.

Dialog, nikoliv architektonická soutěž

To, že se město rozhodlo jít cestou soutěžního dialogu - nikoliv architektonické soutěže, považuje architektka města Alice Michálková za správný krok k budoucímu výsledku. A myslí si to i primátor Petr Měřínský, který řekl: „Hodláme se totiž aktivně podílet na tvorbě návrhu, nejen čekat, co by přinesla soutěž. Jsme připraveni diskutovat s odborníky, nechceme vyčkávat, co nám kdo navrhne a to pak realizovat. Výhodné to bude i co se týče autorských práv, město se totiž stane jejich vlastníkem. Kdyby šlo o architektonickou soutěž, byla by majitelem těchto práv firma, která podobu navrhla, a to by mohlo přinést komplikace.“ Primátor připomněl i to, že předmětem veřejné zakázky - ​realizované ​formou soutěžního dialogu - je nejen zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu, ve zpracování projektové dokumentace a ​zajištění autorského dozoru, ale součástí jsou i nezbytné průzkumy a měření, projekt interiéru a podobně.

V komisi jsou zástupci zadavatele a odborníci

Radní města tento týden schválili závislé a nezávislé členy komise pro ​průběh řízení se soutěžním dialogem. V první skupině jsou primátor Petr Měřínský a jeho náměstci Michal Zácha a Hana Mazochová, náhradníky byli zvoleni zastupitelé Petr Vrána, Jan Horký a Petr Kouba. Nezávislá komise byla zvolena ve složení těchto architektů a odborníků - Jana Moravcová,  David Kotek, Vít Halada a Lukáš Blažek.  Ti všichni se budou podrobně zabývat podobou budovy na náměstí TGM 16, která byla vystavěna v roce 1969 – poté, co zde byly zbourány původní menší domy. „Podle dostupných archivních podkladů víme, že se jedná o stavbu s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, jejíž obvodový plášť je v průčelí tvořen cihlovým zdivem, zatímco hlavní podélná fasáda je tvořena boletickými panely. Samozřejmě, že technický stav zdravotnických instalací, vytápění a elektroinstalací odpovídá době své realizace a předpokládá komplexní rekonstrukci,“ konstatoval na závěr primátorův náměstek Michal Zácha.

Vítězná podoba ​projektu dá i odpověď na otázku, kolik úředníků se nakonec do nemovitosti vejde a které odbory sem budou ve finále přemístěny.

2 komentáře

S.Dvorakova 14.06.2020, 12:08

TGM

Hlavně žádný černý mramor, beton a podobné neútulnosti. Budova by klidně mohla být se zelení, parkem či odpočinkovou zónou na střeše. Dřevo a sklo a jiné sympatické materiály. Klidně (mnoho) barevná!

Snílek 15.06.2020, 16:29

Prostě to nepodělat...

Po dlouhé době je tady možnost to "ZASE NEPOSRAT" tak jako mnohokrát. Je tu šance otevřít náměstí místním a nalákat přespolní na nevšední, ekologickou a přesto funkční architekturu v centru města, která může být návodem pro revitalizaci celého prostoru náměstí a budov okolo.

Další články