Zde může být vaše reklama.

Prostějovská primátorka čelí kritice kvůli rasistickým výrokům

Prostějovská primátorka čelí kritice kvůli rasistickým výrokům

25. 05. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Hanácký Večerník upozornil před několika dny na kauzu rasistických výroků prostějovské primátorky Aleny Raškové, od nichž se distancovala centrála ČSSD. Primátorka Rašková se před časem rozpovídala o tom, jak si podle ní dělají Romové děti na kšeft a sociální dávky jsou podle ní zbytečně vysoké, což je vzhledem k její stranické příslušnosti poměrně překvapivý výrok.

„Mám pocit, že někteří Romové si ´dělají´ děti na kšeft! Romové využívají stoprocentně všeho, na co mohou dosáhnout. Dokonale znají zákony, které jim nahrávají k financím, jež mohou získat. Někteří občané nám vytýkají, že sociální dávky jsou vypláceny nespravedlivě a jsou zbytečně vysoké. Musím uznat, že v řadě případů je to bohužel pravda." Tak zní jeden z kontroverzních výroků prostějovské sociálnědemokratické primátorky Alena Raškové. ČSSD se od nich distancovala.


Výroky však kolují internetem a budí silné kontroverze. Podle Ireny Markové se primátorka Rašková veze na vlně hoaxů a utvrzuje společnost ve stereotypech. „Žádný politik ani politička, natož pak představující stranu, která se honosí souslovím „sociální demokracie" ve svém názvu, by neměl zneužívat jednoduché lidové zkratky, které sociální problémy neřeší, ale naopak povzbuzuje společnost k utvrzování se ve svých stereotypech. Tu většinovou utvrzuje v dojmu, že kritériem pro posuzování lidí je etnická příslušnost. Tu menšinovou v dojmu, že stejně nemá smysl se snažit a bude lepší se rezignovaně stáhnout do komunity těch, kteří je přijímají," vysvětluje Irena Marková z Nezávislého sociálně ekologického hnutí, které se rasismem zabývá.

O vyjádření jsme rovněž požádali Jana Mochťáka, pracovníka Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády. Ten pro Hanácký Večerník vyvrátil některá tvrzení Aleny Raškové a uvedl je na pravou míru. Zde je jeho komentář.


V počátku si dovolím takové základní shrnutí k roku 2016. Na území ČR se pohybuje přibližně 115 tis. osob, které jsou sociálně vyloučené (chudé) a jsou závislé na sociálních dávkách. Zvláště jsou postižené oblasti tzv. sociálně vyloučených lokalit. V posledních letech však přibývá takových lokalit, kde Romové netvoří většinu! Průměrně tvoří Romové přibližně 60 % sociálně vyloučených osob. Krom daného je nezbytné upozornit na navyšující se procento seniorů, kteří se dostávají do situace sociálního vyloučení. V tomto kontextu, zvláště pak v principu rovnosti před zákonem, je nepředstavitelné, že by nějaká skupina osob na území ČR byla zvýhodňována na základě etnicity! Tohle jsou jen iracionální domněnky a dále posilované stereotypy.
Sociální dávky mají svou zákonem danou konstrukci výpočtu, která je užívána plošně na celém území ČR. Tato konstrukce však mnohdy nestačí na pokrytí základních potřeb, protože je prostě individuální a je ovlivňována takovými skutečnostmi, jako je nemoc, těhotenství, invalidita, stáří či samoživitelství atd. Při obecném výpočtu různých dávek je zohledňován příjem domácnosti a její potřeby (počet členů domácnosti, stáří členů domácnosti). Bohužel má tento systém mezery. Například dávky na bydlení, které jsou zneužívány soukromými ubytovateli. Tito ubytovatelé si nastaví třikrát vyšší nájemné, než je v místě obvyklé, ale protože rodina nemá příjem, tak je nájemné v celkové částce vypláceno z dávek ÚP ČR přímo pronajímateli v oné vysoké částce tzv. business s chudobou.
Domnívám se, že paní primátorka a celý magistrát města Prostějova může v tomto udělat mnohé. Především v tom, že může šířit odpovídající informace a znalosti týkající se dávkových systémů při spolupráci s ÚP ČR. Přeci jen informovaná společnost je stabilnější než taková, která se zmítá ve výše uvedených domněnkách, a které ji zbytečně popouzí.

-jač-

Další články