Zde může být vaše reklama.

V Telegraph Gallery představují nejnovější díla Zbyňka Sedleckého

V Telegraph Gallery představují nejnovější díla Zbyňka Sedleckého

foto: Zbyněk Sedlecký

02. 03. 2023 - 08:53

Telegraph Gallery vystavuje nejnovější obrazy Zbyňka Sedleckého z let 2022 a 2023. Výstavu s názvem Inscenace připravil kurátor Petr Vaňous. V olomoucké Telegraph Gallery bude k vidění do 11. května.

 

Malířské dílo Zbyňka Sedleckého charakterizuje provázanost figury a prostoru. Zbyněk Sedlecký pracuje nejčastěji s fotografickými momentkami, které malířsky dále rozpracovává. „V tvůrčím procesu přibližuje a vzdaluje, vyvíjí a rozpracovává fotografické snímky do velkorysých forem malířských skvrn a iluzivních prostorových plánů řešených na rozdíl od digitální fotografie prostřednictvím barev a jejich vztahů,“ doplnil kurátor Petr Vaňous.

Zatímco zpočátku Zbyněk Sedlecký fotil a následně maloval lidské postavy v exteriérech měst, nejnovější díla vycházejí z fotografických momentek figur a předmětů (ruka, noha, pokojová květina, palná či chladná zbraň) zachycených v interiéru. Dřívější malby Zbyňka Sedleckého vznikaly po důsledné logické rozvaze a práci s rastrem, mřížkou i pixely, v nejnovějších pracích však Sedlecký přistupuje k malbě s malířskými zkušenostmi z minulosti. S tím souvisí i jeho postupný přesun od akrylu na olejové barvy.

„Každý obraz Zbyňka Sedleckého je událostí zastavenou v čase. Divák se tak vyvazuje z automatismů vnímání, které jsou spojeny s pohybem těla a vědomí. Zastavení pohybu iniciuje jiný popis události, protože zastavuje i náš zrak. Tady se ujímají své role malířské výrazové prostředky, které modelují obraz buď jako situaci vzdálenou, nebo blízkou, soukromou, intimní. A jsou to právě tyto malířské prostředky, které vnášejí do statického obrazu novou dynamiku, jež vede k přehodnocení toho, co bychom mohli nazvat klasickým malířským žánrem,“ uzavřel Vaňous.

Praktické informace
Výstavu doprovází první dílčí monografie Zbyňka Sedleckého v grafickém zpracování Pavla Tichoně. Editorem knihy je kurátor výstavy Petr Vaňous. Telegraph Gallery připravuje také komentovanou prohlídku - pro více informací sledujte: www.telegraph.cz/galerie. Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin.

Další články