Čtvrtek 26.5. Filip
Menu

Primátor Žbánek Spokojení lidé jsou důležitá hodnota, i když se špatně vyčísluje

Spokojení lidé jsou důležitá hodnota, i když se špatně vyčísluje

foto: Archiv

19. 09. 2020 - 10:02

Primátor Olomouce Mirek Žbánek je v čele města necelé dva roky. Za sebou má on i naše město poměrně bláznivý rok, kdy se v březnu změnilo skoro všechno, co jsme plánovali. Jak vidí situaci Olomouce dnes, co si myslí o ekonomické situaci města a proč má podle něj smysl investovat do květinové výzdoby, i když je v rozpočtu méně peněz?

Pane primátore, nedávno začal školní rok a děti se vrátily do mateřských, základních i středních škol. Hygienici přitom už několik týdnů zveřejňují zhoršující se data o šíření nákazy Covid-19. Jak tato fakta vnímáte? 
Velká většina z nás se už chtěla vrátit k co nejvíce normálnímu životu, jen si vzpomeňte na převažující názory v  červnu, kdy jsme měli za sebou ta mimořádná opatření. Na rozdíl od března, kdy pro nás bylo šíření nového typu koronaviru děsivou neznámou, jsme dnes o mnoho zkušeností bohatší. Také zdravotníci a hygienici mají dnes mnohem více informací a praktických poznatků. Odpovědní lidé nyní vyhodnotili, že školní rok může v září za dodržení daných podmínek začít, a my to respektujeme. Samospráva města, které je zřizovatelem mateřských a základních škol, postupuje podle pokynů odborníků a respektuje doporučená opatření i režim provozu ve školách. Předem jsme během prázdnin zásobili všechny školy veškerými dostupnými ochrannými prostředky. Já osobně to vnímám tak, že veškeré predikce jsou jen ve větší nebo menší míře pravděpodobnosti, s jistotou nezná vývoj nikdo. Budeme prostě neprodleně reagovat na vývoj aktuální situace. Na jaře jsme si ověřili, že dokážeme město řídit i ve velmi kritické a výjimečné situaci, a já věřím, že bychom zvládli i nyní zhoršený vývoj. Všem nám ale přeji, aby k tomu už nedošlo. 

Mohlo město nějak přispět k tomu, aby se lidem po jarním šoku v podobě nouzového stavu vrátila dobrá nálada?
Snažíme se lidem vracet optimismus a pozitivní náladu mnoha způsoby. Hned poté, co to rozvolňování opatření umožnilo, se v Olomouci začaly konat různé kulturní akce při dodržení nových hygienických pravidel. Měli jsme tu divadelní festival, koncerty, město připravilo celý multižánrový seriál akcí na Horním náměstí, jak to jen šlo, snažili jsme se oživit město. Olomouc byla také prvním městem, kde se letos díky letní etapě Flory odehrála velká květinová výstava. Ten zážitek umrtvení života v jarních měsících byl pro mnoho z nás velmi emotivní a lidé rozhodně potřebovali dodat optimismu. Na druhou stranu tím ale nechci zlehčovat situaci, v jaké celá země na jaře byla, a zdůrazňuji, že tehdejší protiepidemická opatření považuji za správná. 

Zmínil jste květinovou výstavu. V Olomouci se letos objevilo mnohem více květinové výzdoby než v minulosti. Je to jen shoda okolností nebo dlouhodobý záměr?
Olomouc by si měla hýčkat to, v čem je jedinečná. To je například její historie, umělecké památky či pestrá kultura, a jsou to právě také květiny, parky a květinové výstavy. Olomouci se už desítky let říkalo město květin. Ovšem, ruku na srdce, v poslední době tohle přízvisko až tak moc nesedělo. S obnovou květinové tváře města jsme nezačali letos, květiny se v centru města objevují už pár let, my to ovšem chceme posunout dál. Od loňského roku postupně přibývají v parcích další nové záhony s kvetoucími letničkami, v centru se objevují nejen květiny v nádobách, ale i speciální výzdoba typu květin v Arionově kašně nebo letos poprvé i květin u sloupu Nejsvětější Trojice. Chystá se ještě velký květinový barokní koberec. A v příštím roce v tom budeme pokračovat, už teď víme, že přibudu další letničkové záhony. Je to tedy dlouhodobý záměr s jasným cílem – vrátit Olomouci pověst města květin. 

A může si to město dovolit? Slyšel jsem názory, že zadlužené město by nemělo vyhazovat peníze za takovou výzdobu. 
Na první pohled třeba někomu může květinová výzdoba připadat jako zbytečný přepych. Ve skutečnosti to ale nejsou tak horentní sumy, které by nějak zásadně ovlivňovaly rozpočet. My chceme, aby naše město žilo, aby se tady lidem líbilo a také aby fungovaly služby. Kvetoucí vyzdobené centrum i rozkvetlé parky působí pozitivně a líbí se jak Olomoučanům, tak i turistům, které tady ve městě samozřejmě potřebujeme. A do šedivého, nevýrazného města se lidé určitě hrnout nebudou. Myslím, že když sečteme a srovnáme přínosy a náklady, určitě nejde o vyhozené, ale naopak dobře investované peníze. Krásné město s dobře naladěnými lidmi je velmi hodnotná komodita. 

Tím se dostáváme zpět k tématu Covid-19, respektive k dopadům pandemie a nouzového stavu na ekonomiku města. Jak to je vážné? 
Neumím zatím říct přesná čísla, ale zásah do rozpočtu se počítá v řádu desítek milionů korun. Kromě toho, že město mělo vysoké neočekávané výdaje například v podobě nákupu ochranných pomůcek či dezinfekce, naopak vypadly některé plánované příjmy, zejména část příjmů z daní. Naštěstí stát rozhodl o uvolnění jednorázové nevratné kompenzace obcím ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů. Situace je tedy těžká, není ale tolik zoufalá, jak to vypadalo ještě na začátku prázdnin. 

Bude tedy město šetřit, zruší některé plánované investice, nebo jak situaci vyřeší? 
Zcela jistě vím, že nenecháme město skomírat. V těžké situaci, která dopadla na živnostníky i firmy, musíme naopak ekonomiku co nejvíce rozproudit. Proto nehodláme rušit žádné naplánované investiční akce, protože ve chvíli, kdy město přestane investovat, zadrhne se i fungování olomouckých firem. Následně by pak lidé mohli přijít o práci i o příjmy, sami by méně utráceli a pak bychom se dostali do neblahé spirály, která by vedla k úpadku města. To rozhodně nikdo z nás nechce. Město proto chce i nadále budovat infrastrukturu, opravovat školy, stavět a investovat. Ostatně už v průběhu pandemie jsme pomáhali živnostníkům řadou způsobů, které stály městský rozpočet ztrátu v řádu několika milionů korun. Odpustili jsme jim nájemné v městských domech, nájemné ve školách a tělocvičnách, zrušili jsme poplatek za zábor veřejného prostranství, aby mohly v létě fungovat restaurační zahrádky. Máme zájem na tom, aby v Olomouci ekonomika šlapala a dopady pandemie nás nesrážely na dno. 

Jak tedy chcete ozdravit rozpočet? 
Možností je několik. Ministerstvo financí nedávno obcím, které mají trable s financemi, doporučilo, aby obce v zájmu ozdravení rozpočtů zvažovaly navýšení sazby daně z nemovitosti. To je jediná daň, jejíž výši nějak reguluje město a jejíž výtěžek přímo ve městě zůstává. Konec konců, podobné doporučení nám dávali lidé z ratingové agentury, která pravidelně analyzuje stav městské ekonomiky. My jsme se ale rozhodli nezvyšovat daň a raději velmi intenzivně hledat další provozní úspory v chodu města i v provozu městských firem. Současně je ve hře pomoc v podobě investičního úvěru. Zastavit investiční akce města ale opravdu nechceme. 

Jaké velké investiční akce jsou nyní před námi?
Máme před sebou jak pokračování dlouhodobých projektů, tak i jednorázové velké akce. Konečně se dostaneme i k pokračování tramvajové trati na Nové Sady. To je klíčový krok, který bude mít pozitivní vliv jak na komfort obyvatel této části Olomouce, tak i na zvýšení podílu ekologické dopravy v Olomouci. Příští rok nás čeká rekonstrukce střechy zimního stadionu, čímž současně zahájíme dlouho očekávanou celkovou rekonstrukci této haly. Chceme vybudovat nové moderní odpadové centrum, protože životnost toho stávajícího se pomalu chýlí ke konci a město takové centrum potřebuje. Pokračovat budeme v systematickém modernizování a rekonstrukcích olomouckých škol. Dál budeme opravovat chodníky a místní komunikace, společně s komisemi městských částí budeme pokračovat v programu estetizace veřejných prostranství. 

Centrum Olomouce je letos hodně rozkopané. Kdy se situace zlepší?
Rozkopaná teď byla hlavně spojovací tepna historického centra s hlavním nádražím, a to z jednoho prostého důvodu. Chtěli jsme využít doby, kdy Povodí Moravy buduje v rámci protipovodňových opatření most na Masarykově třídě, a provedli jsme i naše investiční akce na stejné trase. Jde o stavební akce, které by musely dříve nebo později, ale spíše dříve, stejně proběhnout. Proto jsme je termínově spojili s uzavřením onoho mostu, aby to všechno proběhlo najednou. Velmi důležitá rekonstrukce ulice 8. května skončí na přelomu listopadu a prosince, tou dobou už bude hotová i rekonstrukce mostu přes Mlýnský potok. Teď se začne budovat dočasná konečná zastávka v podobě kolejové úvratě těsně před Vrchním soudem u mostu na Masarykově třídě, takže sem od prosince budou opět jezdit z centra tramvaje. Hotová je už oprava tramvajového ostrůvku a vozovky na křižovatce náměstí Národních hrdinů a ulice 8. května. Během měsíce skončí rozsáhlá rekonstrukce šest století staré radnice. Takže už na konci tohoto roku bude těch výkopů, lešení a uzavírek výrazně méně, a město bude lepší, hezčí a hlavně funkčnější než dnes. 

Co vás v dnešní Olomouci těší? 
Olomouc je skvělé, krásné a silné město. Přežilo osmiletou ničivou švédskou okupaci a následně rozkvetlo do ještě větší barokní nádhery, kterou dodnes všichni obdivují. Přežije tedy nepochybně i rok, kdy nás postihla pandemie nového koronaviru, a ta skrytá energie, kterou jsme v sobě během nouzového stavu objevili, nás určitě posune k dalšímu zlepšení. 

Další články