Dnes:18°C

Zítra:20°C

Pondělí 23.9. Berta
Menu

Dula Denisa Kolarczyk o Kristellerově expresi v českých porodnicích:„V Polsku šel porodník do vězení,” říká

Dula Denisa Kolarczyk o Kristellerově expresi v českých porodnicích:„V Polsku šel porodník do  vězení,” říká

14. 05. 2015 - 00:00

Kauza pětileté Lucie B. z Olomouce, jejíž nešťastný porod vedl k těžkému neurologickému postižení holčičky, ale nyní i v souvislosti se soudním procesem k výrazné medializaci zakázané Kristellerovy exprese (tlaku porodníka na děložní fundus rodičky), minimálně zvýšil informovanost o právech rodiček v porodnicích. Dula Denisa Kolarczyk, která je bojovnicí proti této metodě, nyní říká: V Česku se to děje bohužel běžně.

Kristellerova exprese, v poslední době hojně diskutovaná v českých médiích, je zakázaná. Proč?

Je pravdou, že do popředí medií se dostala technika o které se nemluví, nepíše a hlavně nezaznamenává se do zdravotnické dokumentace - fakticky tento problém tedy neexistuje, oficiálně není používán. Exprese plodu dle Kristellera byla již v roce 1952 prohlášena za non lege artis, tedy nedoporučenou a škodlivou, protože při jeho používání nebylo prokázáno, že by zlepšoval zdravotní stav novorozence a snižoval počet oprerativních porodů. Z uznávaných mezinárodních vědeckých poznatků a výzkumů však vyplývá, že jde o obzvláště brutální a životu nebezpečný manévr jak pro matku tak i pro dítě. Z mnoha vědeckých studií vyplývá, že neexistují žádné situace, kde by mohl být jakýkoli tlak na dělohu použit. Ve všech vyspělých státech je tato metoda považována za zapovězenou.Tento zákrok pochází z devatenáctého století a kvůli vysokému riziku ohrožení života dítěte i matky je zakázaný. Tlak na břicho může poškodit zdraví maminky i dítěte a pro ženu může být navíc příčinou doživotního traumatu, zvláště v tragických případech, kdy jako následek komplikací spojených s tlakem na fundus dojde k prasknutí dělohy nebo dokonce k úmrtí dítěte. Četla jsem dokonce případ, kdy dítěti promáčkli při Kristellerově expresi lebku. Komplikace jsou třeba ruptura dělohy, zlomeniny žeber, masivní krvácení a modřiny, rozsáhlé poranění hráze, poranění vnitřních orgánů zejména jater a sleziny, předčasné odloučení placenty - u dítěte velice časté zlomeniny klíční kosti, hypoxie nebo poranění hlavičky dítěte a krvácení do mozku a zvýšená pravděpodobnost zaklínění ramének dítěte v pánvi. Jakýkoli tlak na břicho rodičky je v českém porodnictví velmi kontroverzní téma. Shoda mezi českými odborníky ale nepanuje. Tomuto zákroku byl věnován i pořad v České televizi, přesto se v různých formách tlak na fundus při porodu v českých porodnicích dosud hojně užívá.

Existují méně invazivní a bezpečnější metody?

Jako hlavní důvod provádění tlaku na dělohu je uváděna neschopnost rodičky tlačit. Častou příčinou proč mají maminky problémy vytlačit dítě je však nevhodná porodní poloha - na vytlačení miminka je stále ještě rodička většinou vmanévrována do polohy vleže či polosedu. Kdyby lékaři nenutili rodit ženy v této poloze, která zužuje porodní cesty až o 30% a znesnadňuje průchod dítěte, ale rodilo se v jiných polohách z využitím gravitace, problémů s vytlačením dítěte a nutností užívat potenciálně nebezpečné metody by ubylo. Například přední porodník Jaroslav Feyereisl nedoporučuje žádný tlak na dělohu, protože nikdo není schopen zcela odhadnout sílu, kterou vyvine. Podle jeho zkušeností je v případě komplikací vždy lepší použít kleště nebo vakuumextraktor, které jsou mnohem bezpečnější. Základem by ale měla být změna polohy.

V Polsku byl za použití Kristellerovy exprese nedávnou odsouzen lékař do vězení. Proč to u nich jde a u nás ne?

Protože existuje celá řada žen, které byly s provedením Kristellerovy exprese naprosto spokojené a za tento zákrok děkují. Častá interpretace v Česku stále je - zachránili mě i mému dítěti život. Myslím že to souvisí s malou informovaností ohledně rizik a běžnou rutinou provádění zákroků na jejich těle bez předchozího informování, upozornění nebo souhlasu. Nejen v Polsku se od Kristellerovy exprese ustupuje, kauza byla velmi medializována, tím byla i zvýšena informovanost veřejnosti o rizicích tohoto manévru, takže porodníci si dávají větší pozor - nejde ale jen o tzv. Poznaňskou kauzu, v Polsku se řeší dalších až jedenáct podobných obvinění. Většina žen už zná svá práva a nebojí se soudit, muselo ale dojít k velké tragédii. Ženy, jejichž práva byla v porodnici pošlapána, by se měly určitě ozvat. To je jediná cesta. Budu citovat právničku Ligy lidských práv Zuzanu Candigliotu: „Nejjednodušší je dát zpětnou vazbu vedení nemocnice. Jak se ovšem některé ženy přesvědčily, taková stížnost bývá velmi často zametena pod koberec a jakékoliv pochybení je popřeno. Potom přichází v úvahu podat stížnost ke krajskému úřadu k odboru zdravotnictví. Ale mnohem efektivnější a dosud nevyužívaná možnost je stížnost k veřejnému ochránci práv.” Soudy jen velmi zřídka rozhodnou o pochybení lékařů v trestněprávních řízeních. Mnohem vhodnějším institutem který právo nabízí je žaloba o náhradu škody z titulu nemajetkové újmy. Zatímco u trestně právního procesu se musí prokázat zavinění ať už formou úmyslu nebo nedbalosti u konkrétních osob, v případě náhrady škody je žalovanou nemocnice a na tu se přenáší odpovědnost z titulu zaměstnavatele osoby která újmu způsobila.

Setkala jste se jako dula s použitím Kristellerovy exprese?

Ano, setkala bohužel. Po tomto doprovodu jsem se několik dní dávala do pořádku. Závažnost jednání personálu v porodnici nemohu hodnotit jinak než jako běžné porušování práv a to zejména porušování práva na zdravotní péči v souladu s vědeckými poznatky. I když rodina měla sepsaný porodní plán kde bylo jasně uvedeno že si Kristellerovu expresi nepřejí. Kristellerova exprese byla provedena i proti jejich výslovně vyjádřené vůli - manžel: „Co to děláte? Nedělejte to! Okamžitě s tím přestaňte”, Personál - jde o záchranu života, pokud se neuklidníte budete vykázán... Mnoho mých kolegyň zážitek s Kristellerem sotva unese i po letech doprovázení.

Vlastimil Blaťák

0 komentářů

Další články