Zde může být vaše reklama.

Causa Traviata: Jak šel čas s policejními sklizněmi v Ospělově

Causa Traviata: Jak šel čas s policejními sklizněmi v Ospělově

20. 09. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Vehemence, s níž se Dušan Dvořák domáhá veřejné pozornosti, staví jeho kauzu (a její vývoj v posledních devíti letech) do zvláštního světla. Jednak je to zjevná okrajovost celého tématu, přímo proti tomu však stojí jeho osobní urputnost, vyžívající se v patosu jeho interpretací, jímž si vkládá do úst vcelku tragikomicky ne-li boj za samotnou ústavnost. Protože ale policie znovu sklidila ospělovskou zahrádku a reálně hrozí, že Dvořák půjde sedět, stojí celý případ za pozornost a rekapitulaci.

Sklizeň 2009

Policie poprvé sklízela u Dvořáka doma v Ospělově. Nebylo toho málo - zabavilo se 800 rostlin psychoaktivního konopí, ze kterého bylo 8 kilogramů sušené hmoty (marihuany, jakkoli je Dvořák na toto označení alergický) a pěstitel byl následně odsouzen na 28 měsíců s podmínkou na třicet. Tím začal kolotoč soudních řízení, který neskončil dodnes.


Sklizeň 2010

Sklízelo se podruhé. Rostlin naráz byly jen dvě stovky. Tento počet stojí za pozornost, protože oproti 800 ks z prvního roku počet v následujících letech neustále klesal. Podle názoru Dvořákových sousedů  z Ospělova totiž po první sklizni přesunul část svých políček do lesů na obec, kde policie nesklízí, ale nechme spekulace spekulacemi. Dvořák se nedostavoval k řízení a zásoboval prostějovský soud všemožnými podáními o své údajné závažné duševní poruše. Na základě toho zadala soudkyně vypracování znaleckého posudku, který měl posoudit duševní stav Dušana Dvořáka a z tohoto posudku vyplynulo, že Dvořák není příčetný. Na základě toho byl zproštěn obvinění za oba roky, tedy 2009 i 2010.


Sklizeň 2011

Rostlin bylo už jen 96. Některé ale dorostly skoro třímetrové výšky, státní zástupce ale trestní stíhání pěstitele zastavil, právě z důvodu znaleckého posudku z předchozího roku. Díky němu se tak Dvořák vyhnul vězení, protože obsah THC v rostlinách byl překročen pokaždé.


Sklizně 2012 a 2013

Rok 2012 byl opět zastaven pro nepříčetnost, a v roce 2013 se možná ani policejně nesklízelo (redakci se nepodařilo dohledat, že by se v tomto roce sklízelo). Mezitím si ale Dvořák sehnal ohledně svého duševního zdraví protiposudek a nechal o sobě pražského znalce říci, že je příčetný. Že sice má bipolární poruchu, ale stav se zlepšil a že už je v pořádku. To spustilo lavinu dalších událostí, které v prvopočátku možná ani on sám nedovedl docenit. Nový posudek mu především vrátil trestní odpovědnost.


Sklizeň 2014

Možná se cítil před policií bezpečný, ale po několika relativně klidných letech nepříčetnosti opět přijela policie a sklidila mu zahrádku. Naráz tam bylo zhruba 500 rostlin konopí, ze kterých by mohlo být okolo 15 kilogramů marihuany. Tím celý příběh nekončí, ale v podstatě začíná. Soudy totiž konají obvykle v řádu měsíců a let a mezitím přišla další policejní sklizeň, a to z roku 2015.


Sklizeň 2015

To už bylo vážné. Na jeho pozemku rostlo přibližně 50 kusů konopných rostlin (všimněte si opětně klesajícího počtu). Následoval soud s nyní již příčetným pěstitelem a ten vyřkl rozsudek odnětí svobody na třicet měsíců podmíněně. Dvořák si tou dobou patrně již velmi dobře uvědomoval, že mu skutečně hrozí vězení, a znovu o sobě začal šířit megalomanskou legendu o "hrdinovi", který konopím léčí a podává jej nemocným - aniž kdy měl například živnostenské oprávnění pro výrobu a distribuci léčiv, takže by svoje výpěstky jakožto léčiva distribuovat mezi lidi, potažmo děti, vůbec neměl. Pokud to ale za úplatu činil (a svědků je na to dost), dostával se do sporu nejen se zákonem o omamných látkách, ale de facto i s Finančním a Živnostenským úřadem, které se jednu dobu o jeho aktivity minimálně zajímaly. O výsledcích jejich šetření zprávy nemáme.


Sklizeň 2016

Jako by policii na svém pozemku už čekal, jako by se na ten zátah připravoval. Rostlin ke sklizení bylo zhruba 100 (kdeže jsou ty roky, kdy jich bývalo až 800). Následně byl zrušen předchozí rozsudek a vynesen nový, který udělil souhrnný trest za roky 2014, 2015 a 2016, a to v délce 36 měsíců na 4 roky podmíněně.


Sklizeň 2017

Soudní jednání za loňskou úrodu je nařízeno na říjen letošního roku, pravděpodobně ale do vězení nepůjde - podmínku totiž neporušil. V době spáchání skutku nebyl současný trest ještě pravomocný. Zde se sluší dodat, že ke každému svému jednání zasílá Dvořák soudu mnohastránková podání plná vulgarit a urážek soudců, naposledy jim vyhrožoval dubovou palicí.


Sklizeň 2018

V tuto chvíli ještě není veřejně známý výsledek analýzy sklizeného konopí. V případě roku 2018 se už ale bavíme o eventuálním spáchání trestného činu v době pravomocné podmínky, a tedy reálné hrozbě vězením na 1 rok až 5 let. Bezprostředně po policejní návštěvě v srpnu tohoto roku byl odvezen do cely předběžného zadržení, soudce prostějovského soudu ale na Dvořáka neuvalil vazbu a ten byl propuštěn.

Závěr z celé kauzy? Mnohovrstevnatý. Od obecné otázky eventuální legalizace pěstování konopí, přes následnou otázku jeho distribuce jakožto léčiva, což je velmi diskutabilní, až po způsob, jakým Dvořák své "boje" vede a uráží hrubými vulgaritami všechny okolo, především ty, od nichž žádá spravedlnost. Stranou nemůže zůstat skutečnost, že lesy nad Ospělovem skutečně jsou plné volně přístupného konopí, ke kterému se tak mohou dostat i děti. Zda je Dvořák příčetný nebo ne, je ovšem na samostatnou úvahu každého jednotlivého čtenáře.

Vlastimil Blaťák

Další články