Zde může být vaše reklama.

Oslavy maršála Radeckého už nebudou. Armádě vadil historický ráz akce

Oslavy maršála Radeckého už nebudou. Armádě vadil historický ráz akce

15. 02. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Z tiskového prohlášení, které dnes zaslal médiím pořadatel oslav maršála Radeckého v Olomouci Libor Gašparovič, je jasné: Oslavy maršála Radeckého, tak jak je známe, v Olomouci už nebudou. Podle Gašparoviče za to může Armáda České republiky, která se snažila z oslav vyškrtnout postavu maršála Radeckého.

"Neumíme a snad ani nechceme v této chvíli tvrdit, že natrvalo, ale rozhodně se tato akce v roce 2017 v Olomouci v podobě, jak jsme na ni byli zvyklí, neuskuteční," uvedl Gašparovič.Tato mezinárodní přehlídka vojenských hudeb se konala v Olomouci bez přerušení od roku 2001 a v loňském roce proběhla již po patnácté.

"Vždy jsme si navázaných partnerských vztahů a jejich podpory nesmírně vážili, neboť jsme si byli vědomi, že bez této pomoci nemá akce naději na přežití. Přesto, nebo právě proto jsme nikdy neupírali našim partnerům právo na změnu postoje, názoru či stylu spolupráce. Respekt byl vzájemný - krom jiného se totiž opíral o něco jako „duševní spříznění“. Věděli jsme všichni kde, kdy, s kým a hlavně proč si maršála Radeckého v Olomouci připomínat. Nikdo za celou tu dlouhou dobu „účast“ slavného vojevůdce nezpochybnil," tvrdí pořadatel.

Podle jeho slov byla už od začátku myšlenka pravidelného připomínání tohoto našeho významného rodáka postavena na vzájemné evropské pospolitosti, vyjádřená naším začleněním do struktur Evropské unie a Severoatlantické aliance. "Do zdí staroslavné Olomouce jsme zvali hosty, abychom nejen projevili dobrou vůli a radost ze setkání, ale i sami sobě prokázali, že jsme z evropského kontinentu nikdy neodešli, jen jsme o něm neměli vše vědět. Cítili jsme potřebu přihlásit se k odkazu našich předků, kteří byli již dávno před těmito okamžiky pravými Evropany, přitom hrdými Čechy a současně vyjádřit sebevědomou národní hrdost a úctu k obětem našich vojáků. V našem případě prostřednictvím umění ve formě vystoupení pestrých vojenských hudeb, které tak výrazně ovlivnily vývoj a úroveň vojenského muzikantství na celém světě," říká.

Armáda nechtěla postavu Radeckého

Podle něj se změnil postoj k původní myšlence scénografického začlenění historické postavy Radeckého, především ze strany hlavních a důležitých partnerů, jež v neposlední řadě věnovali akci dlouholetou přízeň.  Představitelé armády se údajně rozhodli oslovit dosud partnera akce - statutární město Olomouc s jinou, byť obdobnou akcí za účasti mezinárodních vojenských kapel bez postavy maršála Radeckého. "Tyto dvě instituce posléze společně podepsaly vzájemnou smlouvu, ve které tento svůj záměr potvrdily," říká Gašparovič.

Sám již v loňském roce zaregistroval snahu zástupců Armády České republiky o programové eliminování postavy maršála Radeckého. "Po složitém jednání jsme přistoupili k ústupkům a akceptovali změny vůči armádě tak, aby divák programový posun nikterak nepostřehl," tvrdí. "Zatímco diváci změny nepocítili, naše nově získané zkušenosti, způsob vzájemné partnerské komunikace, pocit ztráty respektu v odborné i v osobní rovině a hlavně neustále se zvyšující tlak na vytlačení a odstranění postavy maršála Radeckého, nás dostával do pořád nepřijatelnější situace," dodává Gašparovič.

I přes veškerou snahu však prý jeho argumenty zástupci těchto institucí již nebyly ani v následujícím období akceptovány, a protože oslavu bez jejich podpory nelze realizovat na úrovni let minulých, rozhodl se ustoupit a respektovat názor smluvních stran.

-vb-

Další články