Zde může být vaše reklama.

Zažaloval ministerstvo, když mu neschválilo konopnou církev. Soud žalobu smetl ze stolu

Zažaloval ministerstvo, když mu neschválilo konopnou církev. Soud žalobu smetl ze stolu

24. 11. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Jestliže si Dušan Dvořák kdysi před budovou prostějovského soudu myslel, že založením konopné církve všem vytře zrak (v originální nahrávce v archivu Prostějovského Deníku říká: "Jestli mě hodně naserou, tak založím církev, konopnou církev. A budu tady takovýmdle tutanům dávat potom marihuanu jako in nomine cannabis, hele. A eště mě bude stát platit, hele. To budete koukat, hele,"), zřejmě se mýlil. Nyní zažaloval ministerstvo kultury za to, že mu podivnou církev neschválilo. Soud jeho žalobu smetl ze stolu.

Dvořák, který sám sebe jmenoval veleknězem a nechává se tak svými stoupenci titulovat, se pokusil v létě podat na ministerstvo kultury žádost o registraci tzv. konopné církve. Podle textů, zveřejňovaných na jeho blogu a na facebooku "církve" se podle všeho nejedná o víru, ale o pokud obejít zákony tak, aby konopí bylo legalizováno jakožto "modlitební předmět".

Ministerstvo ovšem jeho návrh na založení církve ještě v létě zamítlo jako zjevně nepřípustný. „Pokud registrační procesy zdálky pozoruji správně, zastavování procesů a různé žádosti o doplňování a upřesňování jsou běžné. Ovšem slova o tom, že návrh je „zjevně nepřípustný” se mi zdají mimořádná,” konstatoval tehdy na náš dotaz přední odborník na religionistiku v České republice, Zdeněk Vojtíšek z Karlovy Univerzity. Řízení o registraci "konopné církve" bylo ministerstvem posléze zastaveno.

"Velekněz" na zamítavé stanovisko ministerstva reagoval (jak jinak...) žalobou, kterou podal v říjnu letošního roku, a mimo jiné žádal soud, aby v rozsudku nařídil ministerstvu do tří dnů jeho církev registrovat. Soud tu část žaloby, která se týkala nečinnosti ministerstva jako orgánu, vyloučil k samostatnému projednání, zbytek ovšem Dvořákovi bez dalšího smetl ze stolu.

Soud: Žaloba je nepřípustná

Pražský soud, který se věcí zabýval, zamítl celou žalobu jako nepřípustnou. Podle soudkyně byla žaloba podána nedůvodně ve chvíli, kdy ještě ani neuplynula lhůta rozkladného řízení na ministerstvu kultury. "Z podané žaloby a přiloženého přípisu žalovaného ze dne 5.10. vyplývá, že žalobce proti napadenému rozhodnutí o zastavení řízení řádný opravný prostředek (rozklad) uplatnil a že nejbližší zasedání rozkladové komise se bude konat 3.11.2016. Za takového skutkového stavu dospěl soud k závěru, že žalobce v řízení před správním orgánem nevyčerpal řádné opravné prostředky a svou žalobu podal předčasně," konstatovala v zamítnutí soudkyně Eva Pechová.

-vb-

Další články