Neděle 28.5. Vilém
Menu

Baláš neuspěl s odvoláním: teď už je pravomocně pachatel přestupku

Baláš neuspěl s odvoláním: teď už je pravomocně pachatel přestupku

15. 05. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Cesta tajemníka prostějovského magistrátu Lubomíra Baláše do čela Krajského úřadu Olomouckého kraje není a nebude jednoduchá. Baláš totiž v souvislosti s výkonem funkce na prostějovské radnici roky porušoval zákon a teď je rozhodnutí o jeho přestupku i pravomocné. Kraj totiž zamítnul jeho odvolání, kterým byl uznán vinným a kterým mu byla uložena pokuta 3 000 korun. Pochybení se Baláš dopustil tím, že v povinném majetkovém přiznání neuvedl svůj „vedlejšák“ v městských Vodovodech a kanalizacích. Hanácký Večerník zveřejňuje text rozhodnutí.

Celý problém, který vyvrcholil až v přestupkové řízení, začal tím, že Baláš osmkrát nedodržel povinnost uvést do majetkového přiznání, které musejí politici a vyšší úředníci povinně odevzdávat, že má také „vedlejšák“ v městské firmě Vodovody a kanalizace. Zákon o střetu zájmů, který tuto povinnost předepisuje, přitom platí už od roku 2007. Porušení zákona v minulých letech jsou ovšem promlčena, řešil se jen případ majetkového oznámení za rok 2015, které Baláš podal na konci června loňského roku. Když se začal Hanácký Večerník ve Vodovodech a kanalizacích zajímat, čeho se vlastně Balášova brigáda týká, Baláš pochybení napravil a své majetkové oznámení 11. července 2016 doplnil. „Za rok 2016 jako tajemník Magistrátu města Prostějova do oznámení o činnostech dle ustanovení § 9 zákona o střetu zájmů ze dne 28. 6. 2016 neuvedl pracovněprávní vztah se společností Vodovody a kanalizace, čímž z nedbalosti uvedl zjevně neúplné údaje v prohlášení…,“ zní klíčová věta popisující skutek, za nějž má Baláš zaplatit pokutu 3 tisíce korun a náklady řízení ve výši jedné tisícikoruny.

Právě tím, že se jednalo v posledním roce jen o jedenáct dnů, Baláš v řízení argumentoval. Kromě toho poukázal na to, že případ je ze strany úřadů posuzován příliš formalisticky a že vůči němu může být právní úprava protiústavní. Jeho odvolání však nyní Krajský úřad smetl ze stolu. Potvrdil tak rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, který případ posuzoval kvůli podjatosti prostějovských úředníků.  „K námitkám (obviněného Baláše – pozn. red), které se týkají formalistického přístupu správního orgánu prvního stupně a rozporu s ústavním pořádkem, odvolací orgán uvádí, že pokud zákon definuje určité jednání jako přestupek, je již tímto kauzálním definováním v zákoně vyjádřena jeho společenská škodlivost, jakkoliv se může zdát, že doslovné lpění na dodržování této zákonné povinnosti je formalistické. Pokud zákon definuje povinné údaje oznámení podle § 9 zákona o střetu zájmů a současně určí, že podání neúplného oznámení je přestupkem, je povinností správního orgánu se zněním zákona řídit. Učinit právně závazný úsudek o protiústavnosti konkrétního ustanovení zákona není v pravomoci správního orgánu, ale toliko Ústavního soudu České republiky,“ vyškolila Baláše vedoucí přestupkového oddělení Hana Kiliánová v odůvodnění rozhodnutí.

reklama poutak

Tajemník Baláš má teď situaci značně ztíženou. Podle nepotvrzených informací totiž usiluje o post ředitele krajského úřadu. Zápis v evidenci přestupků mu u hodnotící komise rozhodně nepomůže. Proti rozhodnutí kraje se sice ještě může bránit správní žalobou k soudu, na právní moc rozhodnutí to ale nebude mít vliv.

Obrátili jsme se také na hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO), zda se domnívá, že překážkou k výkonu funkce ředitele krajského úřadu je fakt, že daný uchazeč byl pravomocně odsouzen za delikt (přestupek), kterého se dopustil v souvislosti s výkonem úřednické funkce ve veřejné správě. O jeho případné odpovědi budeme čtenáře informovat.

Jakub Čech


CELÉ ZNĚNÍ

Rozhodnutí o odvolání tajemníka Baláše by Hanácký Večerník on Scribd

Další články