Dnes:18°C

Zítra:20°C

Pondělí 23.9. Berta
Menu

Exkluzivně: Nejvyšší soud rozhodl, kauza Manthellan se bude projednávat znovu

Exkluzivně: Nejvyšší soud rozhodl, kauza Manthellan se bude projednávat znovu

14. 03. 2018 - 00:00

V případu plánované obchodní galerie, která má vyrůst na místě současného Společenského domu, nastal po necelých dvou letech zvrat. Nejvyšší soud vyhověl dovolání společnosti Prior a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který není dostatečně odůvodněný. Hanácký Večerník rozsudek získal a jako první z médií o závěrech soudců informuje.

V celé kauze, která se táhne už řadu let, jde o to, že město nejprve vypsalo nějaký záměr využití lokality kolem současného „kascentra“, který počítal se společenským sálem, ovšem poté uzavřelo nevýhodnou smlouvu s developerem, která ovšem neodpovídá schválenému záměru a developera zbavuje povinnosti postavit společenský sál.

Takový postup však pravděpodobně odporuje zákonu o obcích. Společnost Prior, která rovněž měla v úmyslu na plochách stavět, se proti nezákonné smlouvě brání u soudu. Prostějovský Okresní soud jí dal za pravdu a smlouvu o smlouvách budoucích mezi Statutárním městem Prostějov a společností Manthellan uznal za neplatnou. Po odvolání města i Manthellanu však věc posoudil Krajský soud v Brně odlišně – žalobu Prioru zamítl v červnu 2016 s tím, že Prior není oprávněn tuto smlouvu napadat, neboť na určení neplatnosti „nemá naléhavý právní zájem“. Proti jeho rozsudku však podala dovolání pro změnu společnost Prior. „Rozhodnutí odvolacího soudu lze i z pohledu celospolečenského zájmu na transparentním a odpovědném nakládání s veřejným majetkem považovat za vysoce škodlivé, které by ve svém důsledku umožnilo zakrýt zcela zřetelné pletichy v nabídkovém řízení,“ argumentovala advokátní kancelář Prioru v dovolání.

A to se nyní ukázalo být úspěšné. Nejvyšší soud se záležitostí zabýval v únoru a po neveřejném jednání rozhodl tak, že věc vrátil brněnskému krajskému soudu k novému projednání. V něm musí odvolací soud napravit vady, které mu soudy vyššího stupně vytkl, protože je vázán jeho právním názorem. V praxi se jedná o to, že společnosti Prior budou soudy muset přiznat právní zájem na určení neplatnosti smlouvy, který je nezbytný pro to, aby se kauza projednávala věcně.

Otázka právního zájmu Prioru je tak zcela zásadní a soud v tuto chvíli nepřijímal závěr, zda smlouva mezi městem a Manthellanem je či není platné, ale pouze, zda Prior je oprávněn ji napadnout. „Neúspěšný účastník nabídkového řízení nebo jiný neúspěšný zájemce o koupi obecního majetku má naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy o převodu obecního majetku, pokud ještě na základě takové smlouvy nedošlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,“ uvedla předsedkyně senátu Hana Gajdzioková s tím, že taková soudní deklarace může mít příznivý vliv na právní postavení žalobce, protože může o nabízený městský majetek znovu usilovat. V odůvodnění rozsudku odkázala na obdobné již řešené případy Nejvyšším soudem, od jehož rozhodovací praxe se tak brněnský krajský soud odchýlil.

Tvrdě však Nejvyšší soud strhal odůvodnění verdiktu odvolacího soudu, z něhož nebyly patrné úvahy, na základě nichž věc posoudil. „Zcela absentují skutková zjištění, na základě kterých odvolací soud dospěl k závěru o neexistenci naléhavého právního zájmu dovolatelky na požadovaném určení. (…) V daném případě proto rozsudek odvolacího soudu nenaplňuje požadavky na řádné odůvodnění soudního rozhodnutí,“ dodala soudkyně Gajdzioková v rozsudku, který má Hanácký Večerník k dispozici.

 

Jakub Čech

neolstav inz ucetni

0 komentářů

Další články