Dnes:13°C

Zítra:10°C

Středa 20.11. Nikola
Menu

Nejvyšší soud rozhodl v kauze Manthellan. Výsledek je zatím tajný

Nejvyšší soud rozhodl v kauze Manthellan. Výsledek je zatím tajný

05. 03. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

O dovolání společnost Prior proti rozsudku brněnského krajského soudu ve věci neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi prostějovskou radnicí a developerem Manthellanem bylo rozhodnuto. Jak, je neveřejné. Soud výsledek nesmí sdělit, dokud rozsudek neobdrží účastníci sporu.

V celé kauze, která se táhne už řadu let, jde o to, že město nejprve vypsalo nějaký záměr využití lokality kolem současného „kascentra“, který počítal se společenským sálem, ovšem poté uzavřelo krajně nevýhodnou smlouvu s developerem, která ovšem neodpovídá schválenému záměru. Takový postup je podle řady expertů v rozporu se zákonem o obcích. Společnost Prior, která rovněž měla v úmyslu na plochách stavět, se proti nezákonné smlouvě brání u soudu. Prostějovský Okresní soud jí dal před více než rokem za pravdu a smlouvu o smlouvách budoucích mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Manthellan uznal za neplatnou. Proti tomu se však odvolalo jak samotné město, tak i investor Manthellan. Krajský soud v Brně ale případ posoudil jinak – žalobu Prioru zamítl v červnu 2016 s tím, že Prior není oprávněn tuto smlouvu napadat, a proto se nezabýval meritem věci. Tentokrát se s rozsudkem neztotožnil Prior a o pár měsíců později podal dovolání. Dovolání je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu.

Prior přitom argumentoval již dostupnou judikaturou Nejvyššího soudu, která je podle něj v protikladu k rozhodnutí Krajského soudu. „Rozhodnutí odvolacího soudu lze i z pohledu celospolečenského zájmu na transparentním a odpovědném nakládání s veřejným majetkem považovat za vysoce škodlivé, které by ve svém důsledku umožnilo zakrýt zcela zřetelné pletichy v nabídkovém řízení,“ argumentovala jeho advokátní kancelář v dokumentu, který má redakce Hanáckého Večerníku k dispozici.

I primátorka Prostějova Alena Rašková (ČSSD) se v nedávné minulosti na brněnské soudce obrátila. „I když je tato věc rozhodnutím odvolacího soudu formálně pravomocně rozhodnuta, jsou žalovaní ve značné právní nejistotě ohledně budoucího vývoje jejich vzájemných vztahů,“ psala Rašková v prosinci loňského roku s tím, že žádá o přednostní projednání záležitosti.

Z databáze na portále českého soudnictví justice.cz vyplývá, že kauza byla vyřízena vydáním rozhodnutí dne 21. února 2018. Neveřejně ji řešil pětičlenný senát ve složení JUDr. Miroslav Gallus, JUDr. Hana Gajdzioková, JUDr. Pavel Příhoda, JUDr. Marek Doležal, Mgr. Jiří Němec.

Na výsledek, jak spor dopadl, si ale ještě nějaký čas počkáme. Nejprve musí být rozhodnutí písemně vypracováno a poté doručeno účastníkům sporu. Teprve následně se s ním bude moci seznámit veřejnost. „Pokud by se výsledek svého řízení dozvídali účastníci z médií, by mohla být zpochybňována nestrannost Nejvyššího soudu. Ústava ve svém čl. 81 stanoví, že soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Toto ustanovení dále rozvíjí čl. 82 odst. 1 Ústavy, podle kterého jsou soudci při výkonu své funkce nezávislí, přičemž jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat,“ vysvětlil na dotaz Hanáckého Večerníku vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Jakmile bude rozhodnutí veřejně známé, Hanácký Večerník o něm bude informovat.

Jakub Čech

neolstav inz ucetni

0 komentářů

Další články