Dnes:13°C

Zítra:10°C

Středa 20.11. Nikola
Menu

Prostějov se nechal kvůli dotacím zkontrolovat. Stanovisko Ministerstva financí radnice zatajila

Prostějov se nechal kvůli dotacím zkontrolovat. Stanovisko Ministerstva financí radnice zatajila

08. 05. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Co ministerstvo, to názor. Tak by se dala stručně charakterizovat situace okolo nevyplacených dotací pro prostějovský mládežnický hokejový klub LHK Jestřábi, který se dostal do insolvence. Zatímco podle Ministerstva financí došlo neposíláním peněz příjemci k porušení zákona, podle Ministerstva vnitra, u kterého si kontrolu objednal samotný magistrát, nikoliv. Podle šéfky dozorového odboru Marie Kostruhové byla změna podmínek dotace schválena zastupitelstvem mlčky.

Finanční problémy mládežnického klubu LHK Jestřábi vedeného Michalem Tomigou začaly už dávno. Prostějovská radnice vynalezla způsob, jak do krachujícího klubu sypat dotace, aniž by hrozilo, že je z jeho účtu shrábne exekutor. Peníze se posílaly přímo na účty dodavatelů – dopravce FTL anebo pronajímatele zimního stadionu, kterým je městská společnost Domovní správa Prostějov. Radnice si tak uměle navyšovala hospodářský výsledek své vlastní firmy. Zastupitelstvo však smlouvy schválilo v jiném znění, že peníze budou poslány na účet žadatele. Náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (Pévéčko) je však změnila. Postup, kdy peníze nejsou zasílány přímo žadateli, označilo už v lednu Ministerstvo financí za nezákonný. S dotazem se na něj obrátila opoziční zastupitelka Hana Naiclerová. „Popsaný způsob poskytnutí prostředků dodavateli příjemce dotace není v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ani se smlouvou o poskytnutí dotace,“ napsal tehdy ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí Miroslav Matej. Právě resort financí má tuto oblast v gesci.

Zastupitelstvo schválilo svůj postup mlčením, tvrdí vnitro

Vedení radnice se však se stanoviskem nemohlo ztotožnit a požádalo o vyjádření Ministerstvo vnitra. Z podkladů, které město vnitru poskytlo a které má Hanácký Večerník k dispozici, vyplývá, že úředníci radnice sami podrobně vysvětlovali svou argumentaci. Ministerstvu poslali stanovisko právníka, který není nikde nijak podepsaný a jeho identita je neznámá. Špičky Magistrátu vedly se zaměstnanci ministerstva telefonické hovory. Výsledkem je, že podle resortu vnitra radnice zákon neporušila. Stanovisko dostali zastupitelé na svém zasedání 16. dubna, ačkoliv bylo staré už přes dva týdny.

Už jen právní názor Ministerstva vnitra pak podle Naiclerové zavání účelovou snahou za každou cenu postup města obhájit.  Podle šéfky Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marie Kostruhové nebylo nutné, aby zastupitelstvo schválilo přesné znění smlouvy a rozhodlo o tom, že se dotace nezašle žadateli. „Jedná se pouze o konkretizaci způsobu provedení, jak ostatně návrh smlouvy předložený zastupitelstvu umožňoval, a jak připouští též § 10a odst. 5 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., který zastupitelstvo města Prostějova (byť mlčky) akceptovalo,“ stojí v přípise Kostruhové. „Zásadně nesouhlasím, že jsem kdykoliv v minulosti mlčky souhlasila s tím, aby náměstkyně Hemerková, v rozporu s usnesením, měnila dotační smlouvy s LHK. Pokud neplatí to, na čem se zastupitelstvo usnese, ale platí to, co kdo plácá a ostatní mlčí, pak jsme asi celosvětovou raritou,“ komentuje ministerské stanovisko Naiclerová.

Radnice zatajila podstatný dokument, vinu svádí na opoziční zastupitelku

Jak jsme však zjistili, mezi podklady zaslanými úředníkům Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra chybí stanovisko gestora zákona Ministerstva financí. Když jsme se na tento postup zeptali, radnice začala závěr resortu financí zpochybňovat. „Stanovisko ministerstva financí bylo koncipováno na základě podnětu paní zastupitelky Naiclerové, která se zdráhá i přes opakované výzvy na posledním jednání Zastupitelstva města Prostějova i otevřené výzvy ve sdělovacích prostředcích, obsah svého podnětu zveřejnit. Jde přitom o klíčovou záležitost, neboť ono stanovisko ministerstva financí vycházelo z jednostranných  informací, které mohly mít subjektivní a účelový charakter podporující verzi výkladu kauzy iniciované paní zastupitelkou a tím zásadně ovlivnit přijaté závěry,“ vyjádřila se tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

„Zaměstnavatel Vám umožní použít firemní techniku.“

Primátorka Rašková dokonce na webu města zveřejnila otevřený dopis adresovaný Naiclerové, ve kterém ji vyzvala, aby znění svého dotazu na Ministerstvo financí zaslala všem zastupitelům. V textu dokonce Rašková nevybíravě naznačila, že by za své aktivity také mohla přijít o práci. „V případě, že jste posílala v papírové podobě, zašlete sken dopisu – zaměstnavatel Vám jistě v tomto případě použití firemní techniky umožní.“ Na Facebooku na to po několika dnech Naiclerová reagovala: „Už jsem pochopila, proč zmiňujete mého zaměstnavatele v textu. Tyto metody nátlaku však do demokratické společnosti nepatří, nejsme v Palermu.“

Dopis Naiclerová primátorce zaslat neplánuje. „Podle mého názoru jsou otevřené dopisy a podobné teatrální výzvy paní primátorky jen divadlem. Já jsem po primátorce Raškové žádala studii proveditelnosti k Olympijskému centru dva roky a nedočkala jsem se. Nedávno mi ji prý poslala, ukázalo se však, že se jedná o nedodělaný poloprázdný koncept, absolutně odlišný od platného originálu zaslaného na MŠMT. Naučila jsem se pravdivé podklady k práci opoziční zastupitelky získávat obratem z ministerstev a nemám s tím problém. Takže nevidím důvod, proč mám já poskytovat nějaké podklady širokému aparátu města. Přece to má být naopak,“ vyjádřila se pro HV online Naiclerová.

 

Jakub Čech

0 komentářů

Další články