Dnes:29°C

Zítra:29°C

Sobota 24.7. Kristýna
Menu

Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace z Programu regenerace

Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace z Programu regenerace

23. 07. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Vzácné stropní fresky, historické fasády nebo originální výtvarné prvky na budovách v centru města. Majitelé historických nemovitostí, kteří uvažují o restaurování a opravách, mohou opět využít nabídky dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Majitelé historických nemovitostí mohou na restaurování a opravy kulturní památky požádat o finanční podporu. Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón jsou určeny pro budovy či objekty, které se nachází na území městské památkové rezervace v historickém centru Olomouce a prováděná obnova přispěje k zachování „památkové podstaty". Tím se dle informací města míní obnova střechy, krovů, fasád, kleneb či originálních výtvarných prvků. Současně musí být objekty zapsány ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Žádat lze také o dotaci na restaurování jednotlivých hodnotných prvků, jako tomu bylo například u mozaiky s motivem Hanačky na fasádě v Ostružnické ulici.

Dotační program Ministerstva kultury ČR, v rámci kterého vždy všem akcím finančně přispívá i město, je vypisován již od devadesátých let každoročně. „Jen v minulém roce bylo vedle restaurování unikátních nástěnných maleb na stropě slavnostního sálu školy Komenium z programu podpořeno dalších sedm akcí. Příspěvek pomohl nejen památce ve vlastnictví města, ale jednotlivým soukromým vlastníkům. V letošním roce bude podpořeno pět kulturních památek od restaurování až po opravy fasád," připomněl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

V posledních letech se roční dotace z ministerstva v Olomouci pohybují okolo 2,6 milionu, město Olomouc k ní přispělo každý rok částkou 800 tisíc korun, vloni pak navýšenou ještě o 500 tisíc korun z rezervy. Vlastníci kulturních památek, které se nachází v Městské památkové rezervaci Olomouc, mají tedy i letos možnost požádat o poskytnutí státní dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to na rok 2018.

Program regenerace je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst České Republiky, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Iniciátorem a poskytovatelem finančních prostředků tohoto dotačního titulu je Ministerstvo kultury ČR.

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku je možno podávat celoročně (nejpozději však do poloviny října, jenž předchází roku plánované obnovy) na odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce.

-kz-

Další články