Zde může být vaše reklama.

Nezaměstnanost v kraji stoupla, je na sedmi procentech

Nezaměstnanost v kraji stoupla, je na sedmi procentech

26. 01. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Vlivem sezónních změn vzrostl v prosinci loňského roku podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji na 7,0 %. I přes tradiční růst nezaměstnanosti v závěru roku se jednalo o nejnižší prosincovou hodnotu uplynulých sedmi let. V průběhu prosince se na úřadech práce nově hlásilo o 2 299 osob více, než kolik jich bylo z evidence vyřazeno. V důsledku tohoto vývoje vzrostl počet registrovaných uchazečů na 31,1 tis. osob. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku je trh práce ve výrazně lepším stavu.

Díky protichůdnému trendu dvou základních charakteristik, tj. úbytku dosažitelných uchazečů a skokovému zvýšení počtu volných pracovních míst, došlo k meziročnímu snížení počtu dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo z 13,3 na 5,0. Největší růst nezaměstnanosti přitom zasáhl tradičně Jesenicko. Ve srovnání okresů se Olomouc nachází na 51. místě, lépe jsou na tom v rámci kraje Prostějov (20. místo) a Šumperk (49. místo), hůře naopak okresy Přerov (65. místo) a Jeseník (72. místo). Průměrná míra nezaměstnanosti v rámci celé České republiky se přitom ve sledovaném období pohybovala na hodnotě 6,2%.

 

Další články